Đang thực hiện Đang thực hiện

Rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II

22:30 15/02/2020

Rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II

Rà soát cơ cấu, đăng ký nhu cầu, cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II

Các thầy cô xem tại file đính kèm

http://hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/ra-soat-co-cau-dang-ky-nhu-cau-cu-vien-chuc-du-thi-thang-hang-chuc-danh-nghe-ng-c521-9962.aspx

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374