Đang thực hiện Đang thực hiện

Tổ Hóa - Sinh - Công Nghệ

Thời gian đăng : 16:16 25/02/2016
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Loan; | Số lượng thành viên: 16; Thạc sĩ: 10; Tiến sĩ : 01; Đảng viên | Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13

Tổ Ngữ Văn

Thời gian đăng : 08:07 22/01/2016
Tổ trưởng chuyên môn: Lê Tiến Đạt | Số lượng thành viên 14; thạc sĩ: 06; trung học cao cấp: 01

Tổ Hóa - Sinh - Công Nghệ

Thời gian đăng : 08:06 22/01/2016
Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Loan; | Số lượng thành viên: 16; Thạc sĩ: 10; Tiến sĩ : 01; Đảng viên | Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13

Cô Nguyễn Thị Nhâm Huyền

Thời gian đăng : 15:39 25/02/2016
Hiệu trưởng
Hiển thị #
Trang 1 of 1 (4 items)

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374