Đang thực hiện Đang thực hiện
  • THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 50 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH RỰC RỠ

    THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 50 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH RỰC RỠ

     Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập, nhà trường biên soạn cuốn Kỉ yếu “Trường THPT Phan Đình Phùng - 50 năm một hành trình rực rỡ” với mục đích khái quát chặng đường 50 năm qua, giới thiệu những dấu...

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG