Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

21:40 21/02/2020

Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thông báo tổ chức thi Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Chi tiết xem tại file đính kèm:

http://hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/quyet-dinh-phe-duyet-danh-sach-thi-sinh-du-dieu-kien-va-khong-du-dieu-kien-du-t-c521-9988.aspx

Nội dung ôn tập các phần thi vòng 1:

http://hanoi.edu.vn/thong-tin-chung/quyet-dinh-phe-duyet-noi-dung-on-tap-cac-phan-thi-vong-1-ky-thi-tuyen-vien-chuc-c521-9989.aspx

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741