Đang thực hiện Đang thực hiện

Tổ Ngữ Văn

08:07 22/01/2016

Tổ trưởng chuyên môn: Lê Tiến Đạt | Số lượng thành viên 14; thạc sĩ: 06; trung học cao cấp: 01

Tổ trưởng chuyên môn: Lê Tiến Đạt | Số lượng thành viên 14; thạc sĩ: 06; trung học cao cấp: 01

- Số lượng thành viên 14; thạc sĩ: 06; trung học cao cấp: 01.
+ Số Đảng viên trong tổ: 09 đ/c
+ Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố: 04 đ/c
+ Số lượng giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 11 đ/c
- Thành tích của tổ: Nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ LĐTT hoặc Tập thể LĐTT xuất sắc.
 
THÀNH VIÊN CỦA TỔ
1. Thầy Lê Tiến Đạt (1962) – Cử nhân, Tổ trưởng chuyên môn
- Năm vào ngành: 9/ 1985
- Từ 9/ 1984 – 8/ 1989: dạy tại trường THPT Đình Lập – Lạng Sơn.
- Từ 12/ 1995 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Có 02 HS đạt  giải HSG Thành phố
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
2. Cô Nguyễn Thu Hà (1972) – Cử nhân, Tổ phó chuyên môn.
- Năm vào ngành: 1994
- Từ năm 1993 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Có 05 HS đạt  giải HSG Thành phố
3. Cô Nguyễn Thị Phượng (1960) - Cử nhân
- Năm vào ngành: 1981
- Từ 1981 Dạy tại trường Thanh niên DTNT Tân Trào – Tuyên Quang.
- Từ 1997 – 2002: dạy tại trường THPT Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Từ 2002 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Thành tích cá nhân: Huy chương vì thế hệ trẻ 1996
- Có 02 HS đạt  giải HSG Thành phố
4. Cô Hoàng Thị Thúy (1968) – Thạc sĩ - BCH Công đoàn trường
- Năm vào ngành: 11/1990
- Từ 1990 – 2006: dạy tại trường CĐSP Tuyên Quang
- Từ năm 2007 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Thành viên BCH công đoàn nhà trường
5. Cô Phạm Thị Hồng Hạnh (1971) – Cử nhân
- Năm vào ngành: 1994, Dạy tại trường THPT Gia Bình số 1- Bắc Ninh
- Từ 2006 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2011, được công nhận Giáo viên giỏi tỉnh Bắc Ninh năm 2004,
- Có 04 HS đạt  giải HSG Thành phố
6. Cô Trần Thị Thu Hương ( 1973) – Thạc sĩ, giáo viên THPT cao cấp.
- Năm vào ngành: 1995
- Từ 1995 – 2003: dạy tại trường THPT Ngọc Hồi – Hà Nội.
- Từ 2003 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2003, 2004, 2010, 2012, Giáo viên giỏi thành phố năm 2003,
- Có 05 HS đạt  giải HSG Thành phố
7. Cô Trần Thị Minh Tuyết ( 1975) – Cử nhân
- Năm vào ngành: 2005
- Từ 2005 – 2008: dạy tại trường Bổ túc văn hóa Đống Đa – Hà Nội.
- Từ 2008 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.
- Có 02 HS đạt  giải HSG Thành phố
8. Cô Nguyễn Thị Mai Anh ( 1977) – Cử nhân
- Năm vào ngành: 2000
- Từ 1999 – 2005: dạy tại trường THPT Trung Giã – Sóc Sơn – Hà Nội.
- Từ 10/ 2005 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
- Có 02 HS đạt  giải HSG Thành phố
9. Cô Lê Thị Hải Yến ( 1977) – Thạc sĩ
- Năm vào ngành: 2000
- Từ 1999 – 2009: dạy tại trường THPT Phúc Thành – Hải Dương.
- Từ 2009 – 2011: dạy tại trường ĐHSP nghệ thuật Trung ương.
- Từ 2011 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Giải Ba giáo viên dạy giỏi Hải Dương năm 2002.
10. Cô Nguyễn Thị Dung ( 1978) – Thạc sĩ
- Năm vào ngành: 2001
- Từ 2001 – 2010: dạy tại trường THPT Ninh Giang – Hải Dương
- Từ 2010 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
11. Cô Nguyễn Thị Hậu ( 1978) – Thạc sĩ
- Năm vào ngành: 2005
- Từ 2005 – 2011: dạy tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam
- Từ 2011 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Thành tích nổi bật : CSTĐ cấp cơ sở
12. Cô Trịnh Thị Ngọc Thúy ( 1978) – Cử nhân
- Năm vào ngành: 2002
- Từ 2002 – 2009: dạy tại trường THPT Ngọc Hồi – Hà Nội
-Từ 2009 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2007, 2011, 2012
- Có 03 HS đạt  giải HSG Thành phố
13. Cô Bùi Thị Vinh ( 1979) – Cử nhân
- Năm vào ngành: 2006
- Từ 2006 đến nay: dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
14. Cô Đặng Thị Hương Lý ( 1981) – Thạc sĩ
- Năm vào ngành: 2005, dạy tại trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.
- Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở năm 2011, 2012, Giải ba thành phố thi Tích hợp “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2011
- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2012
- Có 04 HS đạt giải HSG Thành phố

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374