Đang thực hiện Đang thực hiện

Tổ Hóa - Sinh - Công Nghệ

16:16 25/02/2016

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Loan; | Số lượng thành viên: 16; Thạc sĩ: 10; Tiến sĩ : 01; Đảng viên | Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Loan; | Số lượng thành viên: 16; Thạc sĩ: 10; Tiến sĩ : 01; Đảng viên | Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13

 


Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bích Loan;
 Số lượng thành viên: 16; Thạc sĩ: 10; Tiến sĩ : 01; Đảng viên  
Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13

CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ

1. Nguyễn Thị Bích Loan (1969); Tổ trưởng chuyên môn; Chủ tịch công đoàn; Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
          Vào ngành năm 1995 tại trường THPT Ngô Thì Nhậm- Hà Nội.
          Năm 2004 chuyển  về công tác tại trường THPT Phan Đình Phùng.
          Giáo viên chủ nhiệm giỏi 01 năm;  Giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 11 năm.
2.Trần Thị Minh Nguyệt (1959) Tổ phó chuyên môn; Cử nhân sư phạm Sinh học; Thạc sĩ Sinh học
          Vào ngành năm 1980 tại trường THPT Lào – Phú Thọ; Năm 1982 – 1984 công tác ở trường THPT Cổ Loa – Đông Anh; Năm1984 – 1993 công tác ở trường THPT Xuân Đỉnh;
          Năm 1993 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng .
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm.
3. Lã Kim Quế  (1961); Cử nhân sư phạm Hóa học
          Vào ngành năm 1982 tại trường THPT Lạc Thủy- Hà Sơn Bình;
          Năm 1986-1992 công tác  tại trường THPT Mê Linh , Hà Nội;
Năm 1992 chuyển về công tác tại trường THPT  Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng, Hà Nội.
          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 01 năm
4. Vũ Thị Nhi Hương (1964) Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
Vào ngành năm 1986 tại trường THCS Mỹ Trung – Nam Định;
          Năm 1990 – 1997: Trường THPT Nguyễn Huệ - Nam Định.
          Năm 1997 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng.
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 01 năm
5. Trần Thị Thu Huệ (1971) Cử nhân sư phạm Hóa học; Tiến sĩ
          Vào ngành năm 1994 tại trường THPT Hoàng Văn Thụ-Hà Nội
          Năm 1998 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng.
Đạt Giải ba hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố năm 2000; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 11 năm.
6. Phạm Thị Hương Giang (1973) Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
Vào ngành năm 2002 tại trường THPT Phan Đình Phùng 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 năm.
7. Phùng Thị Thu Phương (1976) Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
Vào ngành năm 2002 tại trường THPT Thạch Thất.
Năm 2004 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng.
Đạt giải nhì hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố năm 2005; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 02 năm.
8. Họ và tên: Đoàn Thị Lan Hương (1978) Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
          Vào ngành năm 1999 tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định;
          Năm 2004 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng
          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 năm.
9. Nguyễn Văn Đàm  (1978) Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
Vào ngành năm 2001 tại trường THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình;
Năm 2009 đến 5/2013 công tác tại trường THPT Mê Linh- Hà Nội;
Tháng 6 năm 2013 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng.
Đạt nhì hội thi GV dạy giỏi tỉnh Thái Bình năm 2006; Đạtdanh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 01 năm.
10. Ngô Quỳnh Nga (1979); Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sĩ Hóa học.
          Vào ngành năm 2002  tại trường THPT Phan Đình Phùng
          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 năm
11. Lê Thị Tuyết Minh (1960) ; Cử nhân sư phạm Sinh học
Vào ngành năm 1983 tại trường THPT Hòn Gai – Quảng Ninh; 
Năm 2001 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng
          Giáo viên dạy giỏi tỉnh Quảng Ninh.
12. Cao Kim Thoa (1973) ;Cử nhân sư phạm Sinh học; Thạc sĩ Sinh học
          Vào ngành năm 1994 tại trường trường THPT Phan Đình Phùng
          Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 03 năm.
13. Nguyễn Thị Hải Anh (1974) ; Cử nhân sư phạm Sinh học; Thạc sĩ Sinh học
Vào ngành năm 2001 tại trường THPT Phan Đình Phùng
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 02 năm
14. Trương Thanh Trúc (1985) Cử nhân sư phạm Sinh học.
          Vào ngành năm 2009 tại trường THPT Trần Hưng Đạo- TP Hồ Chí Minh;
          Năm 2012 chuyển về trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội.
15.  Phạm Hồng Thanh (1985); Cử nhân sư phạm công nghệ.
Vào ngành năm 2010 tại trường THPT Phan Đình Phùng
16. Nguyễn Thị Bình (1988); Cử nhân sư phạm Sinh học
          Vào ngành năm 2013 tại trường THPT Phan Đình Phùng

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741