Đang thực hiện Đang thực hiện

Trắc nghiệm vật rắn quay đều quanh một trục cố định

09:03 27/02/2016

DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 1/ Một đĩa đặc đồng chất có dạng h.nh tr.n bánh kính R đang quay tr.n đều quanh trục

DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

ly-thuyet-1

1/ Một đĩa đặc đồng chất có dạng h.nh tr.n bánh kính R đang quay tr.n đều quanh trục của nó. Tỉ số gia tốc hướng tâm của điểm N trên vành đĩa với điểm M cách trục quay một khoảng cách bằng nửa bán kính của đĩa bằng:

A/ ½           B. 1             C. 2             D. 4

2/ Một xe đạp có bánh xe đường kính 700 mm, chuyển động đều với tốc độ 12,6 km/h. Tốc độ góc của đầu van xe đạp là:

A/ 5 rad/s    B. 10 rad/s           C. 20 rad/s           D. Một giá trị khác.

3/ Một vật hình cầu bán kính R = 25 m, chuyển động quay đều quanh một trục d thẳng đứng đi qua tâm của nó. Khi đó một điểm A trên vật, nằm xa trục quay d nhất chuyển động với tốc độ 36 km/h. Gia tốc hướng tâm của A bằng:

A/ 0,4 m/s2                    B. 4 m/s2

C/ 2,5 m/s2                    D. Một giá trị khác.

4/ Một đĩa đặc đồng chất có dạng hình tròn bánh kính R = 30 cm đang quay tròn đều quanh trục của nó, thời gian quay hết 1 v.ng là 2 s. Biết rằng điểm A nằm trung điểm giữa tâm O của vòng tròn với vành đĩa. Tốc độ dài của điểm A là:

A/ 47 cm/s            B. 4,7 cm/s

C/ 94 cm/s            D. 9,4 cm/s

5/ Một đĩa đặc đồng chất có dạng h.nh tr.n bánh kính R đang quay tr.n đều quanh trục của nó. Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường kính của đĩa. Điểm A nằm trên vành đĩa, điểm B nằm trung điểm giữa tâm O của v.ng tr.n với vành đĩa. Tỉ số tốc độ góc của hai điểm A và B là:

bai-5

6/ Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A/ 12;         B. 1/12;       C. 24;         D. 1/24

7/ Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số giữa vận tốc dài của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A/ 1/16;      B. 16;          C. 1/9;         D. 9

  1. Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng 3/4 chiều dài kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số gia tốc hớng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ là

A/ 92;         B. 108;        C. 192;        D. 204

9/ Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 v.ng/min. Tốc độ góc của bánh xe này là:

A/ 120π rad/s;      B/ 160π rad/s;

C/ 180π rad/s;      D/ 240π rad/s

10/ Một bánh xe quay đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 v.ng/min. Trong thời gian 1,5s bánh xe quay được một góc bằng:

A/ 90π rad;                    B. 120π rad;         C. 150π rad;         D. 180π rad

11/ Kim giờ của một đồng hồ có chiều dài 8 cm. Tốc độ dài của đầu kim là

A/1,16.10-5 m/s.            B.1,16.10-4 m/s.

C/ 1,16.10-3 m/s.           D.5,81.10-4 m/s.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374