Đang thực hiện Đang thực hiện

Giải đáp các câu hỏi về đăng kí thi THPT QG 2017 trong buổi hướng dẫn ngày 29/3

08:07 03/04/2017

Câu 1

Hỏi: Mục 15: Miễn thi ngoại ngữ: trong tài liệu hướng dẫn có ghi rõ các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20/6/2017. Tuy nhiên, hiện tại một số học sinh mới đang đăng ký thi, nếu chưa lấy được chứng chỉ trước ngày nộp hồ sơ (20/4/2017) thì có được đăng ký mục miễn thi ngoại ngữ hay không?

Đáp: Theo quy định tại công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 có quy định tại Phụ lục II, khoản “I. Đăng ký dự thi”, điểm 2 :” Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20/6/2017...” sẽ được miễn bài thi ngoại ngữ. Như vậy, chậm nhất ngày 20/4/2017 nếu thí sinh không có một trong các chứng chỉ trong danh mục đã nêu tại công văn 417 không được miễn bài thi ngoại ngữ.

 

Câu 2

Hỏi: Mục 21: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng: Nếu thí sinh đăng ký cùng 1 trường, cùng 1 ngành, nhưng mã tổ hợp môn xét tuyển khác nhau có được không?

Đáp: Được. Cùng 1 trường, cùng 1 ngành, nhưng mã tổ hợp môn xét tuyển khác nhau được coi hai nguyện vọng khác nhau.

 

Câu 3

Hỏi: Mục 11: ĐIểm khuyến khích được cộng thêm: nếu học sinh đoạt giải thí nghiệm thực hành, thi văn nghệ, TDTT,... từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT của năm lớp 10 hoặc lớp 11 thì có được cộng điểm ưu tiên hay không?

Đáp: Có.

Quy chế thi THPT quốc gia tại Chương VIII, điều 36, khoản 2 điểm b có quy định “Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT” như vậy kết quả được bảo lưu trong toàn cấp học.

 

Câu 4

Hỏi: Mục 14. Đăng ký bài thi/môn thi. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đăng ký hai bài thi tổ hợp KHTN và KHXH nhưng khi dự thi chỉ dự thi một trong hai bài thi tổ hợp. Những thí sinh này có được xét công nhận tốt nghiệp THPT không?

Đáp: Không. Vì thí sinh này đã bỏ bài thi.

 

Câu 5

Hỏi: Từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017 thí sinh đã nộp hồ sơ ĐKDT cho Điểm tiếp nhận hồ sơ nay muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học có phải thay lại bộ hồ sơ khác không?

Đáp: Có. Thông tin trên phiếu đăng ký dự thi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh,  Điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT không được phép nhận các hồ sơ có sự tẩy xóa, sửa chữa. Cần giải thích cho thí sinh được biết: “Khi có kết quả thi, thí sinh được phép thay đổi một lần duy nhất nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp nên thí sinh không cần phải thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học khi đã nộp hồ sơ ĐKDT.


Câu 6

Hỏi: Em là thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, năm 2016 em dự thi tốt nghiệp THPT đủ các môn và không bị kỷ luật về thi nhưng chưa đỗ tốt nghiệp, điểm bài thi môn Vật lý em được 6. Nếu em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT và không muốn dự thi môn Vật lý thì em phải khai trong phiếu ĐKDT như thế nào? Nếu em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng đồng thời muốn đăng ký dự thi môn Vật lý để xét tuyển vào các trường Đại học, em phải khai trong phiếu ĐKDT như thế nào?

Đáp: Trường hợp thứ nhất: em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT và không muốn dự thi môn Vật lý thì em phải chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, ghi điểm bảo lưu vào ô môn Vật lý trong mục 16; Trong mục 14 khoản b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp khoanh tròn ô môn thi Vật lý và ghi bên dưới chữ “Không thi”. Ví dụ dưới

          

Trường hợp thứ hai: em muốn đăng ký điểm bảo lưu môn Vật lý để xét công nhận tốt nghiệp THPT nhưng đồng thời muốn đăng ký dự thi môn Vật lý để xét tuyển vào các trường Đại học thì em phải chọn bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, ghi điểm bảo lưu vào ô môn Vật lý trong mục 16; Trong mục 14 khoản b) Đăng ký môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp ô môn thi Vật lý em phải đánh dấu “X”. Ví dụ dưới

             

Câu 7

Hỏi: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT muốn đăng ký dự thi để tuyển sinh vào các trường Đại học công lập và các trường Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên nộp hồ sơ tại đâu? Hồ sơ đăng ký dự thi gồm những gì?

Đáp:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT muốn đăng ký dự thi để tuyển sinh vào các trường Đại học công lập và các trường Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Túi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào Đại hoc, Cao đẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) bên trong có 02 Phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh có trách nhiệm khai đầy đủ, chính xác các thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi. Dán ảnh 4x6 lên túi đăng ký dự thi, Công an xã phường nơi thí sinh đang cư trú ký tên và đóng dấu (chỉ đóng một dấu có phần giáp lai trên ảnh)

+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao);

+ 02 ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì bên trên ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

+ Photocopy hai mặt giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) lên trên tờ giấy A4 (không cần chứng thực).

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374