Đang thực hiện Đang thực hiện

Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển dành cho thí sinh và điểm tiếp nhận năm 2018

15:58 13/07/2018

Bộ GDĐT cung cấp phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến cho thí sinh và hướng dẫn các điểm tiếp nhận thực hiện điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh.

Chi tiết xem file đính kèm./.

1.1HDSD-DCNVDKXT-TS-2018.pdf

1.2HDSD-DCNVDKXT-DTN-2018.pdf

1.3PhieudieuchinhnguyenvongDKXT.pdf

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741