Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông báo tuyển sinh vào 10 trường THPT Phan Đình Phùng

Thời gian đăng : 20:17 25/06/2022
Thông báo tuyển sinh vào 10 trường THPT Phan Đình Phùng

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 trường THPT Phan Đình Phùng

Thời gian đăng : 08:53 14/01/2022
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 trường THPT Phan Đình Phùng

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 trường THPT Phan Đình Phùng

Thời gian đăng : 08:10 14/01/2022
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 trường THPT Phan Đình Phùng

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020 -2021

Thời gian đăng : 15:39 30/12/2021
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020 -2021

Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 -2022

Thời gian đăng : 15:30 30/12/2021
Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021 -2022

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021- 2022

Thời gian đăng : 15:24 30/12/2021
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2021- 2022

Công khai các khoản thu của học sinh năm học 2021 -2022

Thời gian đăng : 15:17 30/12/2021
Công khai các khoản thu của học sinh năm học 2021 -2022

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 -2022

Thời gian đăng : 15:11 30/12/2021
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 -2022  

Công khai chế độ miễn giảm học phí năm học 2021- 2022

Thời gian đăng : 15:02 30/12/2021
Công khai chế độ miễn giảm học phí năm học 2021- 2022

Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống COVID -19 trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022

Thời gian đăng : 21:47 02/06/2021
Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống COVID -19 trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 -2022

Tỷ lệ chọi vào lớp 10

Thời gian đăng : 22:26 23/05/2021
Tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 THPT Phan Đình Phùng Hà Nội năm 2021 là bao nhiêu?

Công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 THPT

Thời gian đăng : 12:26 21/05/2021
Công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 THPT

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Thời gian đăng : 11:38 21/05/2021
Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2020 -2021

Thời gian đăng : 17:39 14/05/2021
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, năm học 2020 -2021 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thời gian đăng : 17:12 14/05/2021
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Hiển thị #
Trang 1 of 6 (82 items)
Hotline:
(024) 37345741 - 3845 2811

THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại: 02438452811

 

Văn Phòng

Điện thoại: 02437345741

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI

(024) 37345741 - 3845 2811