Đang thực hiện Đang thực hiện

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

11:38 21/05/2021

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem chi tiết tại file đính kèm
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/tai-lieu-tuyen-truyen-phap-luat-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-don-c1117-12165.aspx

THPT Phan Đình Phùng

Để lại comment

Hotline:
0988.094.374

THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại: 0978686055

 

Văn Phòng

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI