Đang thực hiện Đang thực hiện

Thông báo về việc mời tham gia tư vấn đấu thầu tư vấn

11:41 17/08/2023

Thông báo về việc mời tham gia tư vấn đấu thầu tư vấn về: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị dạy học năm 2023  

Thông báo về việc mời tham gia tư vấn đấu thầu tư vấn 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG