Đang thực hiện Đang thực hiện

Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dành cho học sinh THPT

16:59 05/10/2018

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:
1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Nhằm giúp học sinh THPT có được những kiến thức cơ bản về các DVC trực tuyến trong lĩnh vực tư pháp đang thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và các DVC trực tuyến của Ngành GDĐT Hà Nội (trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT). Từ đó, các em sẽ hướng dẫn bố, mẹ, anh, chị và những người thân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) bằng DVC trực tuyến tại cấp xã, phường, thị trấn và các DVC trực tuyến lĩnh vực GDĐT liên quan đến cấp học THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức hoạt động ngoại khóa thi Tìm kiến kiến thức về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Hà Nội.

Thể lệ cuộc thi: https://drive.google.com/open?id=0B7itYt3-_W3IcmJWNWhhYjJPZHlKWXRIOGFBX3haeXlhdFNF

Bộ câu hỏi: https://drive.google.com/open?id=0B7itYt3-_W3Idm5RMVlNQnh6TWdzUHV0aGVDZmRaT3JHR0Nv

Danh sách học sinh tham gia dự thi cấp cụm: https://drive.google.com/open?id=0B7itYt3-_W3IQ21WenVtTDc4eUMtTmM3ZENVbXR0bmc1SzBn

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741