Đang thực hiện Đang thực hiện

Kế hoạch thực hiện phong trào "Học sinh 3 tốt" năm học 2019 - 2020

13:43 10/10/2019

Căn cứ Quyết định số 142-QĐ/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022; căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/TWĐTN-TNTH ngày 19/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 - 2022,  BCH Đoàn trường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 tốt”.

Chi tiết nội dung kế hoạch: 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374