Đang thực hiện Đang thực hiện

290/QĐ-PĐP

22:05 26/10/2023

Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

 
QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
 
 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG