Đang thực hiện Đang thực hiện

Công bố quyết định về việc Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021

08:44 14/01/2022

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 2021 trường THPT Phan Đình Phùng

Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Công bố công khai cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2021

Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Công bố công khai điều chỉnh dự toán Chi ngân sách nhà nước năm 2021

Công bố công khai cắt giảm chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố năm 2021 ( đợt 2)

 

 

 

 

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374