Đang thực hiện Đang thực hiện

292/QĐ-PĐP

22:22 26/10/2023

 Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2023

QUYẾT ĐỊNH về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2023

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG