Đang thực hiện Đang thực hiện

Ba công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

14:01 10/10/2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường THPT Phan Đình Phùng công bố nội dung ba công khai năm học 2019-2020

 Trường THPT Phan Đình Phùng công bố nội dung ba công khai năm học 2019-2020


THPT Phan Đình Phùng

Để lại comment

Hotline:
(024) 37345741 - 3845 2811

THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại: 02438452811

 

Văn Phòng

Điện thoại: 02437345741

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI

(024) 37345741 - 3845 2811