Đang thực hiện Đang thực hiện

Ba công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

14:01 10/10/2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường THPT Phan Đình Phùng công bố nội dung ba công khai năm học 2019-2020

 Trường THPT Phan Đình Phùng công bố nội dung ba công khai năm học 2019-2020


Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374