Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 08/01/2016

03:49 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 08/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Vào học muộn 30 -  học tăng cường.
2 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào học muộn 15 -  học tăng cường.
3 DƯƠNG ĐĂNG BẢO 10A5 Nghỉ học.
5 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học tiết 2 - học tăng cường.
6 LÊ DUY CÁC 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
7 NGUYỄN NHẬT HÀ 10D1 Nghỉ học.
9 NGUYỄN BẢO CHÂU 10D10 Nghỉ học.
10 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Vào học muộn 20 -  học tăng cường.
11 VŨ ĐỨC TÙNG 10D2 Vào học muộn 20 -  học tăng cường.
12 DOÃN KHÁNH LINH 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
13 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Vào học muộn.
15 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học tiết 2.
16 NGUYỄN ANH TÚ 11A4 nghỉ học
17 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ học tiết 2, 3.
18 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 11D1 Nghỉ học.
19 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN 11D2 Nghỉ học.
20 NGÔ PHƯƠNG ANH 11D4 Nghỉ học.
21 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học tiết 1.
22 ĐẶNG MINH TRANG 11D6 Nghỉ học.
23 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
24 TRẦN HÀ AN 11D7 Nghỉ học.
25 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Nghỉ học.
26 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
27 LÊ HỒNG DƯƠNG 12A2 Đi học muộn.
28 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Đi học muộn.
29 NGUYỄN MINH NGUYỆT 12A2 Đi học muộn.
30 NGUYỄN NGỌC HÀ MY 12A2 Đi học muộn.
31 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Đi học muộn.
32 NGUYỄN NGỌC LÃM 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
33 PHAN THỊ THỦY TRÚC 12A3 Nghỉ học.
35 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Nghỉ học.
36 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
37 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Đi học muộn.
39 VÕ VĂN TOÀN 12A4 Nghỉ học.
41 THÁI ĐẠI NGHĨA 12A5 Đi học muộn.
43 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học.
44 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
46 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1.
48 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
50 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
52 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học.
54 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
56 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
58 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Đi học muộn.
59 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Đi học muộn.
60 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
62 NGUYỄN TRỊNH THỦY TIÊN 12D6 Đi học muộn.
63 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 12D6 Nghỉ học.
65 HOÀNG BẢO NGỌC 12D7 Đi học muộn.
66 NGUYỄN BẢO NGỌC 12D7 Đi học muộn.
67 NGUYỄN HOÀI MI 12D7 Đi học muộn.
68 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Đi học muộn.
69 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
70 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.
71 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D8 Đi học muộn.
    10D1 Tiết 3: cô Tuyết dạy thay cô Bảy.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374