Đang thực hiện Đang thực hiện

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

08:35 31/03/2016

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

HƯỚNG DẪN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

1) Đối với thí sinh

a) Mỗi thí sinh được quyền đăng ký tối đa vào 02 trường ĐH, CĐ; mỗi trường ĐH, CĐ đăng ký thí sinh làm 01 bộ hồ sơ.

b) Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng bao gồm:

- Túi hồ sơ: dùng phong bì cỡ A4; mặt ngoài túi hồ sơ dán bản photo tờ khai Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 1) hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3) sau khi đã hoàn thiện khai nội dung các phiếu này.

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 1) hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3): Khai đầy đủ và chính xác các nội dung. (Sau khi hoàn thiện các nội dung khai trên phiếu, dán ảnh, ký, đóng dấu phải photo 1 bản để dán vào mặt ngoài túi hồ sơ)

- 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ:

* Đối với thí sinh đăng ký tuyển thẳng:[i]

+ Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự  cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT);

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia

+ Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật;

+ Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

* Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng:

+ Học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

+ Hộ khẩu thường trú;

2) Đối với trường phổ thông:

- Thông báo và hướng dẫn chi tiết các văn bản hướng dẫn của Bộ và của Sở về tuyển thẳng cho học sinh;

- Tiếp nhận kịp thời từ Bộ và Sở các giấy tờ được nêu tại mục [i]; Hướng dẫn học sinh in sao hợp lệ các giấy tờ này (đối với học sinh đăng ký tuyển thẳng) hoặc in sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (đối với học sinh đăng ký xét tuyển thẳng);

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí; lập danh sách học sinh đăng ký theo biểu mẫu của Sở GD&ĐT (gửi qua email);

- Nộp cho Sở GD&ĐT:

+ File danh sách đăng ký (phụ lục 6, 7, 8) gửi về phòng QLT qua email qlt-kdcl@hanoiedu.vn chậm nhất vào 17h ngày 19/5/2016;

+ Danh sách đăng ký (phụ lục 6, 7, 8) có ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị + Hồ sơ đăng ký (phân loại theo phụ lục 6, 7, 8 và sắp xếp, đánh STT theo đúng danh sách in ra) + Lệ phí nộp về phòng QLT, tầng 5, Sở GD&ĐT, số 23 Quang Trung-Hoàn Kiếm trong ngày 20/5/2016 (sáng từ 8h đến 11h; chiều từ 14h đến 17h)

 

Mọi khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay và liên hệ với đồng chí Phạm Quốc Toản (Phó trưởng phòng QLT, tel: 0915370003).

 

____________________

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

V/v: Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

             

Hà Nội, ngày  25  tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi:        -  Các trường trung học phổ thông;

                -  Các trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCL ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của  Bộ GDĐT;

Sở GD&ĐT hướng dẫn các các trường trung học phổ thông (THPT), các trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là các trường phổ thông) về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Đối tượng xét tuyển thẳng

Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

II.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gửi hồ sơ cho trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 trước ngày 18/5/2016; trước ngày 20/5/2016, nhà trường gửi hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm theo danh sách (phụ lục 6, phụ lục 8) về sở GD&ĐT Hà Nội.

- Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào tối đa 2 trường ĐH, CĐ. Sau khi có thông báo của trường, thí sinh được tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy chứng nhận quy định tại điểm b dưới đây cho trường có nguyện vọng nhập học trước ngày 10 tháng 8 năm 2016 (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). Quá thời hạn này thí sinh không nộp các giấy tờ qui định vừa nêu xem như từ chối nhập học.

- Hồ sơ  đăng ký tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 1);

b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự  cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh.

2.  Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh thuộc diện quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng cần nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia trong thời hạn từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2016.

Sau khi có kết quả thi, nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục III của công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016);

b) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 2);    

c) Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh, gửi cho trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 trước ngày 18/5/2016; trước ngày 20/5/2016, nhà trường gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng kèm theo danh sách (phụ lục 7) về sở GD&ĐT Hà Nội. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 đựng trong túi giấy nhỏ, mặt sau ảnh ghi rõ thông tin họ tên, số điện thoại của thí sinh;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

4. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000đ/thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở GD&ĐT 20.000 đồng, nộp cho trường ĐH, CĐ khi đến nhập học 10.000 đồng).

 

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDTX hướng dẫn cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng khai phiếu đăng ký tuyển thẳng, phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển thẳng thực hiện theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo ngay về Sở (qua phòng QLT&KĐCLGD, số điện thoại 04.38253743; e-mail: qlt-kdcl@hanoiedu.vn) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND TP (để báo cáo);

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo); 

- Như  kính  gửi;

  - Các Phòng, ban Sở (để phối hợp); 

  - Lưu: VT, QLT&KĐCL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Đại

 

 

 

Phụ lục 1.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:      /BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày     tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 


Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016           

 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ...................................................................................... (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ngày           tháng           năm

3. Nơi sinh (Ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ....................................................................

    ...............................................................................................................................................................

4. Năm hoàn thành chương trình THPT .................................................................................     

5. Năm đoạt giải:..................................

6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Môn đoạt giải

 

Loại giải, loại huy chương

 

7. Trong đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2015 môn: .........................................

8. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: ....................................... .................................................

9. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành: ....................................... ...........................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

10. Địa chỉ báo tin: ............................................................................

...............................................................................Điện thoại (nếu có): ...................................

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày ....... tháng ........ năm 2016

Chữ ký của thí sinh

 

 

 

Phụ lục 2.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  ƯU TIÊN  XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:        /BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày     tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                           

                                                                                          

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 _________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

                                  

 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ......................................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ngày             tháng            năm            

3. Nơi sinh (Ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố)...............................................................................  ....................................................................................................................................................................................

4. Môn đoạt giải: .......................................... Loại giải, huy chương: ..........................................

 

5. Trường đăng ký dự thi đại học:......................................................................  Ký hiệu

 

 

 

    (Ghi tên trường vào đường kẻ chấm, ghi ký hiệu trường vào ô)

6. Trường đăng ký ưu tiên xét tuyển:  ..............................................................................................................

7. Ngành đăng ký ưu tiên xét tuyển: .................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................

 

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

     Ngày ....... tháng ........ năm 2016

Chữ ký của thí sinh

 

Phụ lục 3.

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:      /BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày      tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                                                                                                           

                                                                                          

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 _________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Ảnh

4 x 6

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

                                  

 

 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)    

    ......................................................................................   (nữ ghi 1, nam ghi 0)

Giới

 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

    (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ngày             tháng            năm            

3. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh )...................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................

4. Dân tộc: ......................................................................

5. Nơi học và tốt nghiệp THPT:

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................................................

          - Năm lớp 11: .............................................................................................................................................

          - Năm lớp 12: .............................................................................................................................................

6. Trường đăng ký xét tuyển:  .........................................................................................................................

7. Ngành đăng ký xét tuyển: ..............................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

8. Địa chỉ báo tin:.................................................................................................

...................................................................................................... Điện thoại (nếu có): .......................................

 

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 trường ..................................................đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2016

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

     Ngày ....... tháng ........ năm 2016

Chữ ký của thí sinh

Phụ lục 4.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

(Kèm theo công văn số:         /BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày    tháng 3  năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Số TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

 

 

1

 

 

       Toán

Sư phạm Toán học (*)          

52140209

Toán học (*)

52460101

Toán ứng dụng (*)

52460112

Toán cơ (*)

52460115

Thống kê

52460201

 

 

2

 

 

Vật lí

Sư phạm Vật lí (*)

52140211

Vật lí học (*)

52440102

Thiên văn học

52440101

Vật lí kỹ thuật (*)

52520401

Kỹ thuật hạt nhân (*)

52520402

 

 

3

 

 

Hóa học

Sư phạm Hóa học (*)

52140212

Hóa học (*)

52440112

Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*)

52510401

Công nghệ thực phẩm

52540101

Kỹ thuật Hóa học (*)

52520301

Dược học

52720401

Khoa học môi trường

52440301

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học (*)

52140213

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

52140215

Sinh học (*)

52420101

Công nghệ sinh học (*)

52420201

Kỹ thuật sinh học (*)

52420202

Sinh học ứng dụng (*)

52420203

Y đa khoa

52720101

Y học cổ truyền

52720201

Răng hàm mặt

52720601

Y học dự phòng

52720302

Điều dưỡng

52720501

Kỹ thuật y học

52720330

Y tế công cộng

52720301

Dinh dưỡng

52720303

Xét nghiệm y học

52720332

Cử nhân dinh dưỡng

52720303

Vật lí trị liệu

52720333

Kỹ thuật phục hình răng

52720602

Khoa học môi trường

52440301

Khoa học cây trồng

52620110

Chăn nuôi

52620105

Lâm nghiệp

52620201

Nuôi trồng thủy sản

52620301

 

 

 

5

 

 

 

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn (*)

52140217

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

52220101

Sáng tác văn học (*)

52220110

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

52220112

Việt Nam học

52220113

Văn học (*)

52220330

Văn hóa học

52220340

Báo chí (*)

52320101

Ngôn ngữ học (*)

52220320

Khoa học thư viện

52320202

 

6

 

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử (*)

52140218

Lịch sử (*)

52220310

Bảo tàng học

52320305

Nhân học

52310302

Lưu trữ học

52320303

 

 

7

 

 

Địa lí

Sư phạm Địa lí (*)

52140219

Địa lí học (*)

52310501

Bản đồ học

52310502

Địa chất học

52440201

Địa lí tự nhiên (*)

52440217

Thủy văn

52440224

Quốc tế học

52220212

Đông phương học

52220213

Hải dương học

52440228

 

 

 

8

 

 

 

Tin học

Sư phạm Tin học (*)

52140210

Khoa học máy tính (*)

52480101

Truyền thông và mạng máy tính (*)

52480102

Kỹ thuật phần mềm (*)

52480103

Hệ thống thông tin (*)

52480104

Công nghệ thông tin (*)

52480201

Công nghệ kỹ thuật máy tính (*)

52510304

 

9

 

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh (*)

52140231

Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

Quốc tế học

52220212

Đông phương học

52220213

Ngôn ngữ học

52220320

10

Tiếng Nga

Sư phạm Tiếng Nga (*)

52140232

Ngôn ngữ Nga (*)

52220202

Quốc tế học

52220212

Đông phương học

52220213

Ngôn ngữ học

52220320

 

 

11

 

 

Tiếng Trung Quốc

Sư phạm tiếng Trung Quốc (*)

52140234

Trung Quốc học (*)

52220215

Ngôn ngữ Trung Quốc (*)

52220204

Hán nôm

52220104

Quốc tế học

52220212

Đông phương học

52220213

Ngôn ngữ học

52220320

 

12

 

Tiếng Pháp

Sư phạm Tiếng Pháp (*)

52140233

Ngôn ngữ Pháp (*)

52220203

Quốc tế học

52220212

Đông phương học

52220213

Ngôn ngữ học

52220320

      

       Ghi chú:  - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

                       - Các  ngành còn lại là ngành gần. 


Phụ lục 5.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

 


DANH SÁCH NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC THEO MÔN ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI

(Kèm theo công văn số:   /BGDĐT-KTKĐCLGD  ngày    tháng 3 năm 2016

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Số TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

 

1

 

      Toán

Sư phạm Toán học (*)

51140209

Thống kê

51460201

 

2

 

       Vật lí

Sư phạm Vật lí (*)

51140211

Vật lí kỹ thuật (*)

52520401

 

3

 

Hóa học

Sư phạm Hóa học (*)

51140212

Công nghệ kỹ thuật Hóa học (*)

51510401

Công nghệ thực phẩm

51540102

Dược học

51900107

Công nghệ dược

51900108

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học (*)

51140213

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

51140215

Công nghệ sinh học (*)

51420201

Kỹ thuật sinh học (*)

51420202

Sinh học ứng dụng (*)

51420203

Điều dưỡng

51720501

Kỹ thuật y học

51720330

Hộ sinh

51720502

Xét nghiệm y học

51720332

Vật lí trị liệu

51720333

Khoa học cây trồng

51620110

Chăn nuôi

51620105

 

5

 

   Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn (*)

51140217

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

51220101

Báo chí (*)

51320101

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử (*)

51140218

Bảo tàng học

51320305

7

      Địa lí

Sư phạm Địa lí (*)

51140219

 

 

8

 

 

Tin học

Sư phạm Tin học (*)

51140210

Khoa học máy tính (*)

51480101

Truyền thông và mạng máy tính (*)

51480102

Hệ thống thông tin (*)

51480104

Công nghệ thông tin (*)

51480201

Tin học ứng dụng (*)

51480202

Công nghệ kỹ thuật máy tính (*)

51510304

9

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh (*)              

51140231

Tiếng Anh (*)

51220201

11

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc (*)

51220204

12

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp (*)

51220203

 

      Ghi chú:  - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng;

                      -  Các ngành còn lại là ngành gần. 

 

 

 

 

 

 

 


  Phụ lục 6.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA, QUỐC TẾ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:         /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày   tháng 3  năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

 

 

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2016                                                                                                                                              

                                                                   

Kính gửi: Trường.............................

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016

VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp THPT

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

 

 

Năm đoạt giải

 

 

Môn

 đoạt giải

 

 

Loại giải,

huy chương

 

Tham dự kì thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic

 

 

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Tên ngành

 

 

 

Quốc tế môn

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

01

Nguyễn Văn A

X

15/12/19..

2014

BKA

…..

 

Toán học

HC vàng

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                                                   GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                          Ký tên, đóng dấu

 

Phụ lục 7.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

(Kèm theo công văn số:      /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày    tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:..................................                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2016

                                                                                                                                                

                                                                                          Kính gửi: Trường.............................

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

 

Hộ khẩu thường trú

TRƯỜNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

                    

 

Học lực

 

Năm

tốt nghiệp

THPT

Ký hiệu trường

Tên ngành

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

01

Trần Thị T.

X

15/12/19..

 

XDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI LẬP BIỂU                                                        GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ghi chú:

-          Danh sách này gửi về trường thí sinh đăng ký xét tuyển.

-          Danh sách này lập đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam bộ.

Phụ lục 8.

 

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ VÀ THÍ SINH ĐOẠT GIẢI  CUỘC THI
KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

(Kèm theo công văn số:    /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày   tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)     

 

                                                                                                                                                                                                                                              

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 2016

                                                                                                                                                

                                                                   Kính gửi: Trường.............................

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾTHÍ SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI

KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016

 

 

Số

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

Nữ

 

Ngày sinh

 

Năm tốt nghiệp

THPT

ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

 

 

Năm đoạt giải

 

 

Lĩnh vực

 đoạt giải

 

 

Loại giải,

huy chương

 

Tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật

 

 

GHI CHÚ

Ký hiệu trường

Tên ngành

 

 

 

Quốc tế lĩnh vực

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

01

Nguyễn Văn  X.

X

15/12/19..

2015

BKA

…..

 

Khoa học môi trường

HC vàng

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             NGƯỜI LẬP BIỂU                                                              GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

  

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374