Đang thực hiện Đang thực hiện

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội

06:10 21/04/2017

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội là hệ thống giao dịch điện tử các thủ tục hành chính giữa Công dân/ Doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Hiện nay công dân và doanh nghiệp có thể vào truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://egov.hanoi.gov.vn để khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính như: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn,...

THPT Phan Đình Phùng

Để lại comment

Hotline:
0988.094.374

THPT Phan Đình Phùng

Điện thoại: 0978686055

 

Văn Phòng

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - 30 PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ NỘI