Đang thực hiện Đang thực hiện

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015 - 2016

06:45 07/04/2016

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2015 - 2016

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thực hiện Chỉ thị số 3131 CT_BGDĐT, ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015- 2016

   Căn cứ vào công văn số 9575/SGĐT-KHCN của UBND thành phố Hà Nội và Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2015- 2016, ngày 6/4 trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức hội nghị phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015- 2016: 

Hội nghị gồm 2 nội dung lớn:

1.            1.            1. Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp ngành năm học 2014-2015

 

 

 

 

 

Kết quả xếp loại sáng kiến kinh nghiệm năm 2015

 

 

STT

Họ tên

Tên đề tài

Tên môn

Xếp loại

 

1

Nguyễn Thị Xuân Mai

Vai trò của cán bộ quản lý trong việc đẩy mạnh hoạt động từ thiện, nhân đạo ở trường trung học phổ thông

Giáo dục tập thể

C

 

2

Trần Thị Chuyền

Rèn luyện kĩ năng tư duy phân tích, tổng hợp cho học sinh  trong quá trình giải bài toán bằng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Toán

B

 

3

Lê Văn Oanh

Đổi mới cách tổ chức tiết học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ học toán

Toán

C

 

4

Phạm Ngọc Uyên

Sử dụng phần mềm mô phỏng minh họa trực quan hỗ trợ dạy một số thuật toán sắp xếp

Tin học

B

 

5

Cao Kim Thoa

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng MCQ trong dạy bài mới chương V- Phần V di truyền học-Lớp 12-chương trình nâng cao

Sinh học

B

 

6

Phạm Hồng Thanh

Vận dụng lý thuyết Graph vào dạy học môn công nghệ 10

Công nghệ

C

 

7

Trần Hồng Hạnh

Challenges of teaching pronunciation for 11th graders and some feasible solutions

Ngoại ngữ

C

 

8

Hà Thị Liên Hoan

Presentations inlearning english

Ngoại ngữ

C

 

9

Nguyễn Văn Đàm

Ứng dụng toán tổ hợp trong giải toán hóa học

Hoá học

C

 

10

Trần Thị Thu Huệ

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh THPT qua thực hành thí nghiệm hóa học 10

Hoá học

C

 

11

Ngô Quỳnh Nga

Vận dụng kiến thức liên môn trong bài 22 sự điện phân, hóa học 12 nâng cao.

Hoá học

C

 

12

Nguyễn Sinh Quân

Thúc đẩy học sinh tự hoàn thiện kĩ năng sử dụng đồng hồ đa năng thông qua một số bài thực hành tại nhà (chương trình vật lí 12)

Vật lý

C

 

13

Đỗ Thị Bảy

Quản lý hoạt động dạy học môn Địa lý ở trường trung học phổ thông

Địa lý

C

 

14

Nguyễn Thị Diệu Linh

Hướng dẫn học sinh kĩ năng thể hiện một số dạng biểu đồ cơ bản trong chương trình địa lý THPT

Địa lý

C

 

15

Trương Thị Ngọc Hà

Biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh gia theo định hướng năng lực trong dạy học địa lí lớp 12 chủ đề địa lí dân cư

Địa lý

B

 

16

Kiều Trung Tiến

Việc thực hiện đề tài "Xây dựng bộ công cụ thu thập ý kiến phản hồi của học sinh về các thày cô giáo ở trường trung học phổ thông"

Quản lý

B

 

       

Báo cáo của các thành viên trong các tổ, nhóm về sáng kiến kinh nghiệm

Tổ Ngoại ngữ - GDQP

 

Tổ Lý - CN - TD

 

 

Tổ Sử - Địa -GDCD

Tổ Hóa - Sinh

Tổ Ngữ Văn

Tiếp đó là thành viên trong các tổ, nhóm trao đổi những vấn đề liên quan đến tính sáng tạo, tính khoa học, tính mới và vấn đề áp dụng trong giảng dạy của các bộ môn.

2. Triển khai công tác viết SKKN năm học 2015-2016

 

 Các tổ trưởng tổ chuyên môn phổ biến cv số 9575/SGĐT-KHCN của UBND thành phố Hà Nội và Sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2015- 2016 đến các thành viên trong tổ để các thành viên trong tổ, nhóm nắm được nội dung công tác viết SKKN của năm học để không mắc phải sai sót trong việc viết SKKN.

 

Định hướng nội dung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016 có điểm mới so với năm học trước đó. Mỗi SKKN là sản phẩm trí tuệ của riêng cá nhân, kết quả đánh giá SKKN cấp ngành được xêp loại vào năm học nào sẽ được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong năm học đó và năm học tiếp theo nếu tác giả có báo cáo phổ biến, áp dụng, đánh giá hiệu quả SKKN tại cơ sở nộp về hội đồng khoa học ngành đánh giá, và xem xét.

 

Hội nghị kết thúc trong sự vui vẻ thoái mái của các tổ, nhóm trong các buổi sinh hoạt chuyên môn vô cùng cần thiết và bổ ích này!

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741