Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 04/11/2015

07:20 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 04/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 ĐẶNG HOÀNG LONG 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 LÊ SONG BÁCH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 5 tiết 2 - học tăng cường.
5 NGUYỄN HOÀNG LÂN B 10A1 Vào muộn 5 tiết 2 - học tăng cường.
6 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Nghỉ học tăng cường.
7 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Vào muộn 5 tiết 2 - học tăng cường.
8 TRỊNH QUANG HUY 10A4 Đi học muộn.
9 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Vắng mặt đầu tiết 1.
10 LÊ BẢO NGỌC 10D1 Nghỉ học.
11 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tăng cường.
12 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
13 NGUYỄN NHƯ DIỄM ANH 10D2 Nghỉ học tiết 2, 3.
14 NGUYỄN VŨ HÀ PHƯƠNG 10D2 Vào muộn 5 tiết 3 - học tăng cường.
15 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Vào muộn 15 tiết 2 - học tăng cường.
16 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Vào muộn 15 tiết 2 - học tăng cường.
17 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học tiết 2, 3.
18 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D6 Nghỉ học.
19 ĐINH BÁ HƯNG 11A1 Nghỉ học.
20 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học.
21 KIM YOUNG EUN 11A1 Nghỉ học tăng cường.
22 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học.
23 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 nghỉ học tiết 3 học tăng cường
24 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học.
25 ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG 11A3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
26 LÊ MINH KHANG 11A3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
27 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
28 NGUYỄN ĐỨC ANH B 11A3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
29 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 11A3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
30 TRƯƠNG MINH HIỀN 11A3 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
31 NGUYỄN TIẾN ANH 11A5 Nghỉ học.
32 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 11A5 Nghỉ học.
33 NG. TRƯỜNG THANH TUÂN 11A5 Nghỉ học.
34 NGUYỄN CẨM NHUNG 11A6 Đi học muộn Tin học.
35 NGUYỄN MINH ANH 11A6 Nghỉ học Tin học.
36 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học tăng cường.
37 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
38 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
39 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
40 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ tiết 1  - học tăng cường.
41 PHẠM VY LÊ 11D1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
42 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Nghỉ học tăng cường.
43 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
44 TRẦN ĐẠI NGHĨA 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
45 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
46 TRẦN DŨNG TIẾN 11D7 Nghỉ học.
47 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học.
48 NGUYỄN TUẤN VIỆT 11D9 Đi học muộn GDQP.
49 NGUYỄN BẢO CHÂU 11D9 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
50 KIỀU PHƯƠNG LINH 11D9 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
51 BÙI NGỌC MAI 11D9 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
52 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Nghỉ tiết 1 - GDQP.
53 PHAN THỊ THỦY TRÚC 12A3 Đi học muộn GDQP.
54 PHÍ NGUYỆT ÁNH 12A3 Nghỉ học GDQP.
55 TRẦN ĐỨC ANH 12A6 Nghỉ học GDQP.
56 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12D1 Nghỉ học Tin học.
57 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học Tin học.
58 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học.
59 NGUYỄN VŨ THUỲ LINH 12D2 Nghỉ học Tin học.
60 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học Tin học.
61 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Nghỉ học Tin học.
62 TẠ HƯƠNG QUỲNH 12D2 Đi học muộn.
63 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
64 HOÀNG THANH NHUNG 12D2 Nghỉ học.
65 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
66 NGUYỄN TỐ LY 12D2 Đi học muộn.
67 NGUYỄN THỊ VI NGA 12D4 Nghỉ học.
68 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
69 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
70 TRỊNH LÊ ANH MINH 12Q1 Nghỉ học.
71 BÙI BÍCH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 3: cô Bình (NN) dạy thay cô Hạnh (NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374