Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 9/1/2017

08:58 12/01/2017

Chuyên cần ngày 9/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ ĐỨC VIỆT LONG

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

2

ĐỖ MINH QUANG

10A1

nghỉ học học tăng cường

3

NGÔ YẾN NHI

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

4

NGUYỄN PHÚ ĐẠI

10A1

nghỉ học học tăng cường

5

TRẦN NGỌC VIỆT

10A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

6

CAO KỲ DUYÊN

10A2

nghỉ học giờ Tin học

7

ĐỖ QUANG THÀNH

10A2

đi học muộn giờ Tin học

8

LÊ NGỌC PHƯỢNG

10A2

đi học muộn giờ Tin học

9

TRẦN HOÀI NAM

10A2

đi học muộn giờ Tin học

10

LÊ HẠNH NGÂN

10D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

11

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học học tăng cường

12

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

13

NGÔ NAM TRANG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

14

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học học tăng cường

15

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học

16

PHẠM KHÁNH VY

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

17

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học giờ Tin học,Thể dục

18

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

19

TRƯƠNG THÁI CHUNG

10D10

nghỉ học giờ Tin học,Thể dục

20

TRƯƠNG THÁI CHUNG

10D10

nghỉ học

21

HOÀNG ANH VŨ

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

22

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

vào muộn 35 phút học tăng cường

23

NGUYỄN ĐỨC ANH

10D2

nghỉ học

24

ĐẶNG MINH QUÂN

10D6

nghỉ học

25

ĐỖ THỊ THỤC ANH

10D6

nghỉ học

26

LÊ THÀNH VINH

10D7

nghỉ học

27

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

28

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

29

NGUYỄN PHƯƠNG HOA

10D8

nghỉ học

30

TRẦN GIA KHANG

10D8

nghỉ học

31

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

32

BÙI MINH ANH

10D9

nghỉ học

33

ĐÀO HƯƠNG THỤC

10D9

nghỉ học

34

NGUYỄN THANH NHÀN

10D9

nghỉ học

35

TRẦN TRUNG KIÊN

10D9

nghỉ học

36

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học

37

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

38

BÙI TRẦN THANH TÙNG

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

39

ĐINH DIỆU HỒNG

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

40

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

41

HỨA NGỌC MINH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

42

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

43

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học học tăng cường

44

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học

45

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học học tăng cường

46

TÔ TRANG LINH

11A1

nghỉ học học tăng cường

47

CHU THỊ HỒNG QUYÊN

11A2

nghỉ học

48

NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG

11A2

nghỉ học giờ Tin học

49

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

11A2

nghỉ học giờ Tin học

50

PHẠM LÊ LAN CHI

11A2

nghỉ học giờ Tin học

51

PHẠM LÊ LAN CHI

11A2

nghỉ học

52

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học

53

LÊ DUY CÁC

11D1

nghỉ học

54

LÊ MỸ LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

55

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

56

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vào muộn 45 phút học tăng cường

58

NGUYỄN NHẬT VY

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

59

PHẠM MINH CHÂU

11D1

nghỉ học

60

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

61

ĐÀO THU TRÀ

11D2

nghỉ học học tăng cường

62

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

nghỉ học

63

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

nghỉ học học tăng cường

64

TRẦN CHÂU ANH

11D7

nghỉ học

65

PHẠM THÀNH LONG

11D9

nghỉ học

66

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

67

MAI QUỲNH ANH

12A3

nghỉ học

68

KHỔNG NHẬT HUYỀN

12A4

nghỉ học giờ GDQP

69

LÊ THÁI SƠN

12A4

đi học muộn giờ GDQP

70

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

đi học muộn giờ GDQP

71

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

72

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

73

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

74

TRỊNH MINH HOÀNG

12A5

nghỉ học giờ Thể dục

75

ĐINH NHƯ QUANG

12A6

nghỉ học

76

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học

77

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học

78

ĐỖ PHƯƠNG HÀ

12D4

đi học muộn giờ Tin học

79

DƯƠNG LƯU TIẾN

12D4

đi học muộn giờ Tin học

80

LÊ BẢO YẾN

12D4

nghỉ học giờ Tin học

81

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

đi học muộn giờ Tin học

82

LƯU MINH PHƯƠNG

12D4

đi học muộn giờ Tin học

83

NGUYỄN DIỆU LINH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

84

NGUYỄN DUY MINH

12D4

nghỉ học giờ Tin học

85

NGUYỄN QUANG HUY B

12D4

đi học muộn giờ Tin học

86

NGUYỄN QUÝ ANH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

87

NGUYỄN THỤC ANH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

88

NGUYỄN TRÀ MY

12D4

nghỉ học giờ Tin học

89

PHƯƠNG GIA LINH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

90

TRẦN QUỐC ANH

12D4

đi học muộn giờ Tin học

91

TRẦN TRÀ MY

12D4

đi học muộn giờ Tin học

92

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

đi học muộn giờ Tin học

93

VŨ NGỌC ĐỨC

12D4

nghỉ học giờ Tin học

94

ĐỖ HÀ LINH

12D5

nghỉ học

95

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

96

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học

97

TRẦN THU HÀ

12D7

nghỉ học

98

NGUYỄN TRÀ MY

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374