Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 12/1/2017

13:31 12/01/2017

Chuyên cần ngày 12/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

đi học muộn 5 phút

2

NGÔ NGỌC MINH

10A3

đi học muộn

3

NGUYỄN ANH TÀI

10A3

nghỉ học

4

NGUYỄN KHẮC TUỆ

10A3

nghỉ học

5

BÙI TỐ TRINH

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

6

LÊ QUANG HUY

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

LÊ VIỆT HOÀN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

8

NGUYỄN BẢO VY

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

9

PHẠM NHƯ THUẤN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

10

TRẦN DUY HƯNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

11

TRẦN LINH CHI

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

12

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

13

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

15

TRẦN NGỌC CHÂU ANH

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

16

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học

18

NGUYỄN VŨ ÁNH NGỌC

10D2

nghỉ học

19

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

20

DƯƠNG THU HÀ B

10D3

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

nghỉ học giờ Tin học

22

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học giờ Tin học

23

LÊ THỊ THU TRÀ

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

24

MAI PHƯƠNG ANH

10D5

nghỉ học giờ Tin học

25

NGÔ THỦY CHI

10D5

nghỉ học giờ Tin học

26

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học giờ Tin học

27

NGUYỄN ĐỨC

10D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

28

NGUYỄN HOÀNG LAN PHƯƠNG

10D5

nghỉ học giờ Tin học

29

NGUYỄN NHƯ NGỌC

10D5

nghỉ học giờ Tin học

30

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

10D5

nghỉ học giờ Tin học

31

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

32

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

33

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học

34

VŨ THỦY TIÊN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

35

LÊ THÀNH VINH

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

36

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

37

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

38

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

39

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

40

BÙI MINH ANH

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

41

ĐINH KHÁNH VI

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

42

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

43

LÊ MINH SƠN

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

44

NGUYỄN MỸ HẠNH

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

45

NGUYỄN THANH NHÀN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

46

NGUYỄN TUẤN HUY

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

47

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

48

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

49

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học

50

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 10 phút

51

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

nghỉ học

52

CHU THỊ HỒNG QUYÊN

11A2

nghỉ học

53

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn

54

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

55

LÊ ANH ĐỨC

11A3

đi học muộn

56

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

nghỉ học

57

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

đi học muộn

58

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn

59

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

60

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

61

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học

62

LÊ HUY TUẤN

11D1

nghỉ học

63

NGUYỄN QUANG TUẤN

11D1

nghỉ học

64

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học có phép 45 phút

65

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

nghỉ học

66

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

nghỉ học

67

CUNG PHƯƠNG LINH

11D8

nghỉ học

68

LÊ PHƯƠNG NGỌC THẢO

11D9

nghỉ học

69

NGUYỄN MINH NGỌC A

11D9

nghỉ học tiết 1

70

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

71

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

72

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

73

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

74

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

75

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

76

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

nghỉ học

77

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

78

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

79

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

80

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học

81

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

82

NGUYỄN ANH DUY

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

83

NGUYỄN PHƯỚC BẢO SƠN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

84

NGUYỄN TẤN DŨNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

85

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

đi học muộn

86

PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN

12A5

nghỉ học

87

NGUYỄN MINH ANH

12A6

đi học muộn

88

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

12A6

đi học muộn

89

VŨ MINH QUANG

12A6

nghỉ học

90

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

91

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

92

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 15 phút

93

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

94

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

95

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

96

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

97

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

98

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

99

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

100

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

101

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

102

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học

103

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

104

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

105

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

106

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

107

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

108

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

109

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

110

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

111

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

đi học muộn 15 phút

112

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

113

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn 15 phút

114

NGUYỄN HÀ THU

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

115

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

116

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

117

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

118

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

119

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học

120

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

121

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

122

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

nghỉ học

123

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

124

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

125

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

126

ĐẶNG MINH TRANG

12D6

nghỉ học

127

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

128

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học

129

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

130

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

131

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

132

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

133

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

134

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

135

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học tiết 1

136

NGUYỄN MINH TIẾN

12D8

nghỉ học tiết 1

137

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

đi học muộn 5 phút

2

NGÔ NGỌC MINH

10A3

đi học muộn

3

NGUYỄN ANH TÀI

10A3

nghỉ học

4

NGUYỄN KHẮC TUỆ

10A3

nghỉ học

5

BÙI TỐ TRINH

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

6

LÊ QUANG HUY

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

LÊ VIỆT HOÀN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

8

NGUYỄN BẢO VY

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

9

PHẠM NHƯ THUẤN

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

10

TRẦN DUY HƯNG

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

11

TRẦN LINH CHI

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

12

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

13

LÊ DIỄM PHƯƠNG

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

14

LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

10D1

nghỉ học

15

TRẦN NGỌC CHÂU ANH

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

16

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

17

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học

18

NGUYỄN VŨ ÁNH NGỌC

10D2

nghỉ học

19

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

20

DƯƠNG THU HÀ B

10D3

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

10D3

nghỉ học giờ Tin học

22

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học giờ Tin học

23

LÊ THỊ THU TRÀ

10D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

24

MAI PHƯƠNG ANH

10D5

nghỉ học giờ Tin học

25

NGÔ THỦY CHI

10D5

nghỉ học giờ Tin học

26

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học giờ Tin học

27

NGUYỄN ĐỨC

10D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

28

NGUYỄN HOÀNG LAN PHƯƠNG

10D5

nghỉ học giờ Tin học

29

NGUYỄN NHƯ NGỌC

10D5

nghỉ học giờ Tin học

30

NGUYỄN THANH PHƯƠNG

10D5

nghỉ học giờ Tin học

31

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

32

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

33

NGUYỄN THÚY HIỀN

10D5

nghỉ học

34

VŨ THỦY TIÊN

10D5

nghỉ học giờ Tin học

35

LÊ THÀNH VINH

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

36

NGUYỄN BÍCH NGỌC

10D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

37

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

38

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

39

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

40

BÙI MINH ANH

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

41

ĐINH KHÁNH VI

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

42

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

43

LÊ MINH SƠN

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

44

NGUYỄN MỸ HẠNH

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

45

NGUYỄN THANH NHÀN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

46

NGUYỄN TUẤN HUY

10D9

vào muộn 15 phút giờ Tin học,Thể dục

47

PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

48

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học giờ Tin học,thể dục

49

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học

50

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

vào muộn 10 phút

51

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

nghỉ học

52

CHU THỊ HỒNG QUYÊN

11A2

nghỉ học

53

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn

54

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

55

LÊ ANH ĐỨC

11A3

đi học muộn

56

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

nghỉ học

57

PHẠM NGỌC NHUNG

11A3

đi học muộn

58

TRẦN LÊ HƯNG

11A3

đi học muộn

59

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

60

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

61

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học

62

LÊ HUY TUẤN

11D1

nghỉ học

63

NGUYỄN QUANG TUẤN

11D1

nghỉ học

64

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

nghỉ học có phép 45 phút

65

LƯƠNG NGỌC DIỆP

11D2

nghỉ học

66

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

nghỉ học

67

CUNG PHƯƠNG LINH

11D8

nghỉ học

68

LÊ PHƯƠNG NGỌC THẢO

11D9

nghỉ học

69

NGUYỄN MINH NGỌC A

11D9

nghỉ học tiết 1

70

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

71

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

72

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

73

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

74

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

75

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

76

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

nghỉ học

77

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

78

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

79

NGUYỄN MINH SƠN

12A3

nghỉ học

80

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học

81

VƯƠNG QUỐC ANH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

82

NGUYỄN ANH DUY

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

83

NGUYỄN PHƯỚC BẢO SƠN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

84

NGUYỄN TẤN DŨNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

85

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

đi học muộn

86

PHÙNG THỊ KHÁNH HUYỀN

12A5

nghỉ học

87

NGUYỄN MINH ANH

12A6

đi học muộn

88

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

12A6

đi học muộn

89

VŨ MINH QUANG

12A6

nghỉ học

90

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học học tăng cường

91

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

92

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vào muộn 15 phút

93

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

94

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

95

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

96

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

97

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

98

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

99

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

100

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

101

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

102

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học

103

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

104

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

105

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

106

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

107

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

vào muộn 20 phút học tăng cường

108

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

109

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

110

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

111

LÊ QUỲNH TRANG

12D2

đi học muộn 15 phút

112

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

113

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

đi học muộn 15 phút

114

NGUYỄN HÀ THU

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

115

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

116

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

117

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

118

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học học tăng cường

119

TRẦN THU TRANG

12D2

nghỉ học

120

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

121

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

122

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

nghỉ học

123

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

124

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

125

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

126

ĐẶNG MINH TRANG

12D6

nghỉ học

127

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

128

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học

129

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

130

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

131

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

132

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

133

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

134

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

135

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

nghỉ học tiết 1

136

NGUYỄN MINH TIẾN

12D8

nghỉ học tiết 1

137

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374