Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 5/1/2017

08:41 12/01/2017

Chuyên cần ngày 5/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ DUY ANH

10A1

nghỉ học có phép 45 phút

2

NGÔ YẾN NHI

10A1

nghỉ học

3

TRẦN TRUNG HIẾU

10A4

nghỉ học

4

TRẦN TRUNG HIẾU

10A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

5

NGÔ HOÀNG THỤC HÀ

10D1

nghỉ học

6

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

7

HỒ MINH KHUÊ

10D2

đi học muộn 15 phút

8

ĐOÀN HẠNH NGÂN

10D3

nghỉ học

9

NGUYỄN BẢO KIM

10D3

nghỉ học

10

NGUYỄN HOÀNG YẾN

10D3

nghỉ học tiết 1

11

NGUYỄN LAN ANH

10D3

nghỉ học giờ Tin học

12

NGUYỄN LAN CHI

10D3

nghỉ học giờ Tin học

13

PHÙNG MẠNH PHÚC

10D3

nghỉ học giờ Tin học

14

PHẠM QUỲNH ANH

10D4

nghỉ học

15

TRẦN NGỌC ÁNH

10D4

nghỉ học

16

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học giờ Tin học

17

TRẦN QUỲNH ANH

10D5

vào muộn giờ Tin học

18

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

19

VŨ THU GIANG

10D7

nghỉ học giờ Thể dục

20

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

21

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

22

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

23

NGÔ NGỌC HOÀNG AN

11A1

nghỉ học tiết 1,2

24

BÙI MINH NGỌC

11A3

nghỉ học

25

NGUYỄN HOÀNG YẾN

11A5

nghỉ học

26

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

nghỉ học

27

HOÀNG MINH NGỌC

11D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

28

LÊ NGUYỆT ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

29

NGUYỄN THUỶ TIÊN

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

30

TRẦN CHÂU ANH

11D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

31

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

32

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

33

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 10 phút

34

NGUYỄN MINH QUANG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

35

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vào muộn 90 phút học tăng cường

37

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

38

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

39

HOÀNG ĐỨC TRUNG

12A5

nghỉ học

40

NGUYỄN ĐẠO ĐẠT

12A5

nghỉ học

41

NGUYỄN ĐÌNH HUY

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

42

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

43

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

44

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

45

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

46

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

47

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

50

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

51

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

52

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

53

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học

54

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

55

BÙI NINH DUYÊN

12D2

vào muộn 45 phút

56

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH

12D2

nghỉ học

59

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

vào muộn 45 phút

60

PHẠM HƯƠNG GIANG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

61

TRẦN MỸ UYÊN

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

62

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

63

TRẦN THU TRANG

12D2

vào muộn 45 phút

64

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

65

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

66

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học

67

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

68

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học học tăng cường

69

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

nghỉ học

70

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

71

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

72

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

73

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

74

NGUYỄN DIỆU QUỲNH

12D6

nghỉ học tiết 1

75

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học

76

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

77

PHẠM MINH QUỐC

12D7

nghỉ học

78

PHẠM TUẤN MINH

12D7

nghỉ học tiết 1

79

NGUYỄN GIANG HOÀI

12D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

80

TRẦN THU TRÀ

12D8

nghỉ học

81

LÊ MINH THU

12D9

đi học muộn

82

NGUYỄN THUÝ HẰNG

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374