Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 11/1/2017

13:25 12/01/2017

Chuyên cần ngày 11/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

HỒ NGỌC TRÂM

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

HOÀNG ĐỨC NGUYÊN

10A1

nghỉ học

3

NGÔ ĐỨC HUY

10A1

nghỉ học học tăng cường

4

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

5

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

vào muộn 45 phút

6

TRẦN MẠNH HẢI

10A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

7

TRẦN TRIỆU PHONG

10A5

nghỉ học

8

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

nghỉ học học tăng cường

9

NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

10D1

nghỉ học học tăng cường

10

VŨ HOÀNG MINH THƯ

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

11

LÊ HỒ THIÊN MINH

10D10

đi học muộn 5 phút

12

NGUYỄN QUANG HUY

10D10

đi học muộn 5 phút

13

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

14

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

15

HOÀNG ANH VŨ

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

16

LÊ MAI KIM KHÁNH

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

17

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

vào muộn 20 phút học tăng cường

18

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học học tăng cường

19

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học

20

NGUYỄN MINH ANH

10D2

đi học muộn 5 phút

21

NGUYỄN VÂN HUỆ LINH

10D2

nghỉ học học tăng cường

22

PHẠM THỤC QUYÊN

10D2

nghỉ học học tăng cường

23

PHẠM THỤC QUYÊN

10D2

nghỉ học

24

VŨ THẢO VÂN

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

25

ĐẶNG VÂN TRÀ

10D5

nghỉ học

26

NGUYỄN NGỌC VIỆT

10D7

nghỉ học

27

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

28

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

29

ĐỖ CẨM ANH

10D9

nghỉ học

30

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học có phép 25 phút

31

NGÔ HỒNG ÁNH QUỲNH

10D9

nghỉ học

32

NGUYỄN THANH NHÀN

10D9

nghỉ học

33

ĐINH DIỆU HỒNG

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

34

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

35

LÊ GIA HUY

11A1

nghỉ học

36

LÊ THÀNH TRUNG

11A1

nghỉ học học tăng cường

37

MAI TRỰC BÌNH

11A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

38

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

39

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

40

TRẦN CHÍ MINH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

41

BÙI MINH NGỌC

11A3

đi học muộn

42

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

đi học muộn

43

LƯƠNG ĐỨC DƯƠNG

11A3

nghỉ học

44

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

nghỉ học

45

PHẠM THU NGÂN

11A3

đi học muộn

46

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

47

NGUYỄN THU TRANG

11A4

nghỉ học

48

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

49

DƯƠNG ĐĂNG BẢO

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

50

DƯƠNG MẠNH HIẾU

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

51

NGÔ NGỌC DIỆP

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

52

NGUYỄN TUẤN KIỆT

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

53

PHẠM THUỲ LINH

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

54

PHẠM VIỆT THẢO

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

55

PHÍ THU HIỀN

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

56

TRƯƠNG HOÀNG KIÊN

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

57

CHU QUỲNH ANH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

58

ĐINH YẾN NHI

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

59

LÊ HUY TUẤN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

60

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học học tăng cường

61

LÊ NGỌC TRÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

62

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

63

NGUYỄN DIỄM QUỲNH

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

64

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

65

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

66

NGUYỄN QUANG TUẤN

11D1

nghỉ học

67

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

68

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

69

PHẠM TRÀ MI

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

70

PHÙNG LAM PHƯƠNG

11D1

nghỉ học học tăng cường

71

TRẦN THU TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

72

TRẦN VIỆT NỮ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

73

VƯƠNG THIÊN TRANG

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

74

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

75

ĐỖ LÊ NHẬT VI

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

76

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

77

HỒ HOÀNG PHƯƠNG ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

78

PHẠM GIA BÁCH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

79

TRẦN GIA LONG

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

80

VŨ ĐÌNH SÁNG

11D7

nghỉ học

81

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

82

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học

83

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

nghỉ học có phép 45 phút

84

VŨ CÔNG LUẬN

12A1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

85

LÊ MINH KHANG

12A3

đi học muộn

86

NGUYỄN CƯỜNG THỊNH

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

87

NGUYỄN HỒNG NGỌC

12A3

đi học muộn

88

NGUYỄN TÚ ANH

12A3

đi học muộn

89

PHẠM HỒNG SƠN

12A3

đi học muộn

90

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học

91

ĐẶNG SƠN TÙNG

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

92

ĐINH TIẾN AN

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

93

LÂM ANH TUẤN

12A4

nghỉ học

94

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học

95

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

vào muộn 15 phút

96

NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN

12D2

vào muộn 15 phút

97

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

98

HOÀNG HỮU LÂN

12D4

nghỉ học

99

NGUYỄN THỊ MINH PHÚC

12D4

nghỉ học

100

TRỊNH MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

101

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

102

NGUYỄN THU TRANG

12D6

nghỉ học

103

TẠ PHƯƠNG THẢO

12D6

nghỉ học

104

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374