Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 1/04/2014

03:43 22/01/2016

Chuyên cần ngày 1/04/2014

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 AN NHẬT QUANG 10A4 Nghỉ học.
2 PHẠM TRÍ THÀNH LONG 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
3 LÊ THU HƯƠNG 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
4 LÊ MINH PHƯƠNG 10D2 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
5 HOÀNG MẠNH THẮNG 10D2 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
6 TRẦN ANH ĐỨC 10D2 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
7 KIỀU BẢO HÂN 10D2 Nghỉ học tiết 1, 2 giờ Tin.
8 LÊ MINH PHƯƠNG 10D2 Nghỉ học.
9 ĐỖ HOÀI TÚ 10D4 Nghỉ học.
10 NGUYỄN ANH MINH 10D6 Nghỉ học.
11 NGUYỄN TRỊNH THỦY TIÊN 10D6 Nghỉ học.
12 NGUYỄN NGỌC DIỆU 10D7 Nghỉ học.
13 NGUYỄN CÔNG QUỐC ANH 10Q1 Đi học muộn.
14 PHẠM ĐỨC DUY 10Q1 Đi học muộn.
15 NGUYỄN TIẾN ANH B 10Q1 Nghỉ học.
16 NGUYỄN NGỌC BẢO 11A1 Nghỉ học (học tăng cường).
17 NGUYỄN NGỌC BẢO 11A1 Nghỉ học.
18 HOÀNG THĂNG LONG 11A2 Đi học muộn.
19 ĐỖ HOÀNG QUÂN 11A2 Nghỉ học.
20 TRẦN MINH NGỌC 11A4 Nghỉ học.
21 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 11A6 Nghỉ học.
22 LÊ THỊ THUỲ LINH 11A6 Nghỉ học.
23 LÊ THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học.
24 NGUYỄN TÙNG LÂM 11D2 Nghỉ học tăng cường không có P.
25 BÙI HẢI MAI ANH 11D2 Nghỉ học.
26 NGHIÊM PHƯƠNG THẢO 11D4 Nghỉ học.
27 NGUYỄN HẢI YẾN 11D6 Nghỉ học.
28 LÊ MINH NGỌC 11Q1 Nghỉ học.
29 LƯU MINH TRUNG 12A1 Nghỉ học.
30 ĐÀO QUANG MINH 12A1 Nghỉ học.
31 LÊ ANH QUÂN 12A1 Đi học muộn.
32 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 12A1 Đi học muộn.
33 TRẦN THANH HUYỀN 12A2 Đi học muộn.
34 HOÀNG THÙY DƯƠNG 12A3 Đi học muộn.
35 BÙI QUỲNH ANH 12A3 Đi học muộn.
36 LÊ PHƯƠNG LINH 12A3 Đi học muộn.
37 CHU BÍCH NGUYỆT 12A3 Đi học muộn.
38 TRẦN NHẬT QUANG 12A4 Nghỉ học.
39 HÀ TRUNG HIẾU 12A4 Đi học muộn.
40 BÙI THỊ QUỲNH MAI 12A6 Nghỉ học.
41 NGÔ MINH ANH 12A6 Nghỉ học.
42 PHẠM NGỌC MAI 12A6 Nghỉ học.
43 NGUYỄN GIA HUY 12A6 Đi học muộn.
44 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG GIANG 12A6 Đi học muộn.
45 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 12A6 Đi học muộn.
46 TRẦN THẢO VÂN 12A7 Nghỉ học.
47 CHU MINH ANH 12D1 Đi học muộn.
48 NGUYỄN THU HÀ 12D1 Đi học muộn.
49 ĐẶNG ĐÌNH HIỆP 12D1 Đi học muộn.
50 NGUYỄN THUỴ MIÊN 12D1 Đi học muộn.
51 PHẠM TÚ UYÊN 12D1 Đi học muộn.
52 LƯU HẢI LY 12D1 Nghỉ học.
53 TRẦN THUỲ TRANG 12D3 Đi học muộn.
54 NGUYỄN MỸ LINH 12D5 Nghỉ học.
55 NGUYỄN NGỌC LÊ 12D5 Nghỉ học.
56 VŨ LINH CHI 12D5 Đi học muộn.
57 PHÍ QUỲNH ANH 12D8 Nghỉ học.
58 NGUYỄN NGỌC LINH 12D8 Nghỉ học.
    11A2 Tiết 3 cô Hiệp dạy thay cô Tuyến.
    12A4 Tiết 2 cô Chuyền dạy thay cô Tuyến.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374