Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 10/1/2017

09:03 12/01/2017

Chuyên cần ngày 10/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung nhắn

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

nghỉ học

2

NGUYỄN PHÚ ĐẠI

10A1

nghỉ học

3

NGUYỄN KHẮC TUỆ

10A3

nghỉ học

4

NGUYỄN ANH QUÂN

10A4

nghỉ học

5

TRẦN LINH CHI

10A4

nghỉ học

6

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

7

LÊ KHÁNH LINH

10D1

nghỉ học

8

VŨ MINH ĐỨC

10D1

nghỉ học có phép 45 phút

9

VŨ MINH ĐỨC

10D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

10

LÊ HỒ THIÊN MINH

10D10

đi học muộn 5 phút

11

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

vào muộn 45 phút

12

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

10D10

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

13

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

14

LÊ MINH TRÀ

10D5

nghỉ học

15

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

16

ĐỖ THỊ THỤC ANH

10D6

nghỉ học

17

CAO TRẦN MINH HƯƠNG

10D7

nghỉ học

18

NGUYỄN KIM NGÂN

10D7

nghỉ học

19

NGUYỄN TRỌNG MẠNH

10D7

nghỉ học

20

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học giờ Tin học

21

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

22

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

23

NGUYỄN THÀNH TÔN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

24

NGUYỄN THỊ MAI ANH

10D8

nghỉ học giờ Tin học

25

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

26

TRẦN TRUNG KIÊN

10D9

nghỉ học

27

TRẦN TRUNG KIÊN

10D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

28

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học

29

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học

30

HOÀNG THU HÀ

11A2

đi học muộn

31

NGÔ MAI PHƯƠNG

11A2

đi học muộn

32

NGUYỄN NHẬT MINH

11A2

đi học muộn

33

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

34

PHẠM CHÍ TÔN

11A3

nghỉ học

35

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

36

NGÔ TUẤN HÀ

11A4

đi học muộn

37

VŨ QUỐC CƯỜNG

11A4

nghỉ học

38

LÊ HOÀNG VIỆT

11A5

nghỉ học

39

NGUYỄN SỸ VIỆT

11A5

đi học muộn

40

LƯU VÂN HƯƠNG

11D1

nghỉ học có phép 45 phút

41

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

nghỉ học

42

HOÀNG BẢO DUY

11D5

nghỉ học

43

CAO KIM NGÂN

11D6

nghỉ học giờ Tin học

44

LÊ MINH CHÂU

11D6

nghỉ học giờ Tin học

45

LỘC THỊ THỦY TIÊN

11D6

nghỉ học giờ Tin học

46

NGÔ HƯƠNG GIANG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

47

NGUYỄN HẢI ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

48

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

49

NGUYỄN THU HƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

50

PHẠM ANH THƯ

11D6

nghỉ học

51

TRẦN HÀ PHƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

52

VŨ THÙY LINH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

53

TRẦN NGỌC TRUNG

11D7

nghỉ học

54

PHẠM THÀNH LONG

11D9

nghỉ học tiết 1

55

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

56

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

vào muộn 15 phút

58

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

59

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học học tăng cường

60

TẠ MINH QUÂN

12A1

nghỉ học

61

NGÔ ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

62

NGUYỄN ĐỨC ANH B

12A3

đi học muộn

63

NGUYỄN NGỌC TRÂM

12A4

nghỉ học tiết 1

64

NGUYỄN TẤN DŨNG

12A4

nghỉ học tiết 1

65

BÙI YẾN LINH

12A5

nghỉ học

66

CAO LAN CHI

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

67

LÊ HOÀNG DƯƠNG

12A5

nghỉ học

68

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

69

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

70

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

71

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

72

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

73

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

74

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

75

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

76

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

77

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

78

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

nghỉ học có phép 15 phút học tăng cường

79

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học có phép 15 phút học tăng cường

80

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học có phép 15 phút học tăng cường

81

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

82

TRẦN LÊ HOÀNG ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

83

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học học tăng cường

84

BÙI NGỌC BẢO VÂN

12D2

nghỉ học

85

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 10 phút

86

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

87

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

88

TRẦN QUANG HUY

12D2

nghỉ học học tăng cường

89

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

90

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

91

ĐỖ MINH HẰNG

12D3

nghỉ học giờ GDQP

92

NGUYỄN ĐỨC KHANH

12D3

nghỉ học giờ GDQP

93

NGUYỄN HẢI LINH

12D3

nghỉ học giờ GDQP

94

NGUYỄN MINH CHÂU

12D3

đi học muộn giờ GDQP

95

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học giờ GDQP

96

NGUYỄN MINH HIỀN

12D3

nghỉ học

97

NGUYỄN YẾN NHI B

12D3

nghỉ học giờ GDQP

98

PHẠM THANH THÙY DƯƠNG

12D3

nghỉ học giờ GDQP

99

TRẦN TRỌNG HIỆP

12D3

nghỉ học giờ GDQP

100

VŨ HỒNG ANH

12D3

nghỉ học giờ GDQP

101

NGUYỄN YẾN NHI

12D4

nghỉ học

102

ĐỖ ĐỨC DŨNG

12D6

nghỉ học

103

NGUYỄN BẢO HÂN

12D6

nghỉ học

104

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

105

NGUYỄN MINH ANH

12D8

nghỉ học tiết 1

106

NGUYỄN TRÀ MY

12D8

nghỉ học

107

TRẦN QUẾ ANH

12D8

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374