Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 7/1/2017

08:56 12/01/2017

Chuyên cần ngày 7/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ MINH QUANG

10A1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

2

NGUYỄN PHÚ ĐẠI

10A1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

3

TRẦN HÀ QUANG DUY

10A1

nghỉ học

4

TRẦN HOÀNG LONG

10A1

nghỉ học

5

LÊ KHÁNH LINH

10D1

đi học muộn 5 phút

6

NGUYỄN BỘI TRÂN

10D1

đi học muộn 5 phút

7

NGUYỄN LÊ THÁI HIỂN

10D1

đi học muộn 10 phút

8

TĂNG MINH GIANG

10D1

nghỉ học

9

VŨ MINH ĐỨC

10D1

đi học muộn 5 phút

10

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học

11

PHẠM NHẬT THÁI ANH

10D10

nghỉ học

12

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

13

NGHIÊM MẠNH LÂN

10D2

nghỉ học

14

NGÔ THỊ XUÂN THU

10D2

nghỉ học

15

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

16

NGUYỄN HƯƠNG BAN

10D8

nghỉ học

17

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

18

NGUYỄN LINH NGA

10D9

nghỉ học

19

PHƯƠNG KHÁNH VÂN

10D9

nghỉ học

20

TRẦN HÀ PHƯƠNG

10D9

nghỉ học

21

VŨ NGỌC BẢO NGUYÊN

10D9

đi học muộn 15 phút

22

BÙI HÀ DIỆU LINH

11A1

nghỉ học

23

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học

24

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

nghỉ học học tăng cường

25

NGUYỄN HOÀNG LÂN A

11A1

nghỉ học

26

TRẦN CHÍ MINH

11A1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

27

LÊ MINH TÚ

11A2

nghỉ học

28

NGUYỄN MINH QUANG

11A2

đi học muộn

29

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

nghỉ học

30

LÊ DUY CÁC

11D1

nghỉ học

31

LÊ DUY CÁC

11D1

nghỉ học học tăng cường

32

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học

33

NGUYỄN HƯƠNG LY

11D1

nghỉ học tiết 4,5

34

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

nghỉ học tiết 4,5

35

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

36

TRẦN THU TRANG

11D1

nghỉ học tiết 4,5

37

VŨ THU HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

38

ĐỖ VŨ LAN CHI

11D10

nghỉ học

39

VŨ HÀ NGÂN THỊNH

11D10

nghỉ học

40

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

nghỉ học học tăng cường

41

ĐỖ THU THẢO

11D2

nghỉ học học tăng cường

42

DOÃN KHÁNH LINH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

43

NGUYỄN GIA BÌNH

11D2

nghỉ học học tăng cường

44

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

45

PHẠM GIA BÁCH

11D2

nghỉ học học tăng cường

46

TRẦN ANH THƯ

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 15 phút học tăng cường

47

ĐỖ HOÀNG TÙNG

11D4

nghỉ học

48

NGUYỄN QUANG DUY

11D4

nghỉ học

49

PHAN DUY ĐẠT

11D4

nghỉ học

50

BÙI DIỆU LINH

11D7

nghỉ học tiết 1

51

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học học tăng cường

52

NGUYỄN CÔNG MINH

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

53

PHẠM HÀ THIÊN THỦY

12A1

nghỉ học

54

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

55

ĐỖ TRUNG HIẾU

12A3

nghỉ học

56

ĐINH TIẾN AN

12A4

đi học muộn

57

HOÀNG HỒNG QUÂN

12A4

đi học muộn

58

LÊ THÁI SƠN

12A4

nghỉ học tiết 1

59

LƯU CHẤN NAM

12A4

đi học muộn

60

NGUYỄN TẤN DŨNG

12A4

đi học muộn

61

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

đi học muộn

62

LÊ THÀNH ĐẠT

12A5

nghỉ học

63

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

12A5

nghỉ học

64

VŨ HẢI BẰNG

12A6

nghỉ học giờ Tin học

65

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

66

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

67

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

68

LẠI ANH THƯ

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

69

LÊ PHƯƠNG NGÂN

12D1

nghỉ học

70

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

71

MAI HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

72

NGUYỄN DIỄM THU

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

73

NGUYỄN HÀ LINH

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

74

NGUYỄN HOÀNG MAI

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

75

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

76

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

77

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

78

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

79

PHẠM PHƯƠNG THẢO

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

80

PHẠM VY LÊ

12D1

vào muộn 15 phút học tăng cường tiết 3

81

ĐẶNG VIỆT THỊNH

12D2

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

82

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút tiết 3 học tăng cường

83

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học học tăng cường

84

LÊ THỊ NGỌC MINH

12D2

nghỉ học

85

LÊ VŨ LONG

12D2

vào muộn 10 phút tiết 3 học tăng cường

86

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

nghỉ học học tăng cường

87

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG YẾN

12D2

nghỉ học học tăng cường

88

TRỊNH LÊ CÔNG DUY

12D2

vào muộn 10 phút tiết 3 học tăng cường

89

VŨ TRUNG KIÊN

12D2

vào muộn 10 phút tiết 3 học tăng cường

90

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học học tăng cường

91

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

nghỉ học

92

VŨ VÂN KHÁNH

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

93

CÙ THỊ QUỲNH TRÂM

12D3

nghỉ học

94

ĐINH PHƯƠNG LINH

12D3

nghỉ học

95

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học tiết 1

96

NGÔ PHƯƠNG ANH

12D4

nghỉ học tiết 1

97

NGUYỄN HẢI LY

12D4

nghỉ học tiết 1

98

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

nghỉ học

99

NGUYỄN MINH TRANG

12D5

nghỉ học

100

HÀ HUYỀN ANH

12D6

nghỉ học

101

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

102

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

103

LƯƠNG NGỌC QUANG

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

104

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

105

TRIỆU THƯỢNG NAM

12D7

nghỉ học giờ Thể dục

106

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học

107

LÊ TRÀ MY

12D8

đi học muộn

108

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học

109

TRẦN THU TRANG

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374