Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 6/1/2017

08:48 12/01/2017

Chuyên cần ngày 6/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

ĐỖ ĐỨC VIỆT LONG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

KHUẤT BẢO KIÊN

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

3

NGÔ ĐỨC HUY

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

4

NGUYỄN HƯƠNG GIANG B

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

5

NGUYỄN LÊ HƯNG

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

6

NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

7

TRẦN HÀ QUANG DUY

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

8

TRẦN MẠNH HẢI

10A1

nghỉ học học tăng cường

9

TRẦN PHƯƠNG ANH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

10

TRỊNH HỒ NHƯ LỘC

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

VŨ LÊ TIẾN ANH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

12

ĐẶNG VIỆT ANH

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

13

NGUYỄN KHẮC TUỆ

10A3

đi học muộn học Thể dục

14

NGUYỄN LÂM TÙNG

10A3

nghỉ học

15

NGUYỄN LÂM TÙNG

10A3

đi học muộn học Thể dục

16

NGUYỄN LINH CHI

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

17

NGUYỄN TRỌNG MINH

10A3

đi học muộn học Thể dục

18

PHAN THỊ NGỌC DIỆP

10A3

đi học muộn học Thể dục

19

THÂN TRỌNG HIẾU

10A3

đi học muộn học Thể dục

20

TRẦN MẠNH CHIẾN

10A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

21

TRỊNH LONG VŨ

10A3

đi học muộn học Thể dục

22

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

23

NGÔ VÂN ANH

10D2

nghỉ học

24

NGÔ VÂN ANH

10D2

nghỉ học học tăng cường

25

PHẠM BAN MAI

10D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

26

NGUYỄN BẢO KIM

10D3

nghỉ học

27

NGUYỄN ĐỨC AN

10D4

nghỉ học giờ Tin học

28

TRẦN THU THUỶ

10D4

nghỉ học giờ Tin học

29

VŨ TRÀ GIANG

10D4

nghỉ học giờ Tin học

30

ĐẶNG VÂN TRÀ

10D5

nghỉ học

31

NGUYỄN ĐÌNH TRIỆU

10D5

nghỉ học

32

LẠI DUY CƯỜNG

10D6

nghỉ học giờ Thể dục

33

NGUYỄN THANH PHÚC

10D6

vào muộn giờ Thể dục

34

NGUYỄN NGỌC QUÂN

10D8

nghỉ học

35

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

36

LÊ HỮU MINH LIÊM

10D9

nghỉ học có phép 45 phút

37

TRẦN TRUNG KIÊN

10D9

nghỉ học

38

HOÀNG KIM NGÂN

11A1

nghỉ học học tăng cường

39

TRẦN NHẬT HỒNG

11A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

40

BÙI MINH NGỌC

11A3

nghỉ học

41

DƯƠNG HUY BÁCH

11A3

nghỉ học

42

KHÚC HẢI DƯƠNG

11A4

nghỉ học

43

NGÔ TUẤN HÀ

11A4

đi học muộn

44

VŨ THANH THU

11A4

nghỉ học

45

LÊ BẢO NGỌC

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

46

LÊ MỸ LINH

11D1

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

47

NGUYỄN CHÍ KIÊN

11D1

nghỉ học tiết 2,3,4 học tăng cường

48

NGUYỄN GIANG SƠN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

49

NGUYỄN KHÁNH VI

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

50

NGUYỄN LÊ THANH HÀ

11D1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

51

NGUYỄN NHẬT VY

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

52

NGUYỄN PHƯƠNG LINH

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

53

NGUYỄN QUANG TUẤN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

54

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

55

TRỊNH HUY QUÂN

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

56

TRƯƠNG KHÁNH LINH

11D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

57

VŨ THU HÀ

11D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

58

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

nghỉ học học tăng cường

59

BÙI NGỌC NINH YÊN

11D2

nghỉ học

60

ĐẶNG THUỲ LINH

11D2

nghỉ học học tăng cường

61

NGUYỄN HIỀN ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

62

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

nghỉ học có phép 45 phút học tăng cường

63

TẠ DIỆP NGUYÊN ANH

11D2

đi học muộn 10 phút học tăng cường

64

PHẠM NGỌC VŨ

11D9

nghỉ học

65

ĐẶNG TIẾN LỢI

12A1

nghỉ học tiết 4,5

66

LƯƠNG THẾ VINH

12A1

nghỉ học

67

NGUYỄN ĐỨC ANH A

12A3

nghỉ học

68

VŨ CHÍ BẰNG

12A3

nghỉ học

69

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học tiết 1

70

TRIỆU HỒNG NHUNG

12A6

nghỉ học

71

BÙI MINH HIẾU

12D1

nghỉ học

72

BÙI MINH HIẾU

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

73

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

74

RU FI NO

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

75

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

76

NGUYỄN MINH ÁNH

12D2

nghỉ học có phép 45 phút

77

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

78

PHẠM THUỲ TRANG

12D5

đi học muộn

79

LÊ THANH TRANG

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

80

NGHIÊM NGỌC MAI

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

81

NGUYỄN KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

82

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

83

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học

84

NGUYỄN PHÚC KHÁNH LINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

85

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO B

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

86

NGUYỄN THỊ LAN ANH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

87

TRẦN THÙY LINH A

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

88

TRẦN THÙY LINH B

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

89

VĂN NGUYỆT MINH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

90

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học giờ Thể dục

91

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

92

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học

93

ĐINH BẢO NGỌC

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

94

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

95

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

12D8

nghỉ học

96

ĐỖ THỊ TRÀ MY

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

97

ĐỖ THỊ TRÀ MY

12D8

nghỉ học

98

HÀ THANH HOA

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

99

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

100

LÊ KHÁNH LINH

12D8

nghỉ học tiết 1,2

101

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

102

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

103

NGUYỄN NGUYỄN TƯỜNG NHI

12D8

nghỉ học

104

TRẦN HỒNG NHUNG

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

105

TRẦN THU TRÀ

12D8

nghỉ học giờ Thể dục

106

TRẦN THU TRÀ

12D8

nghỉ học

107

DƯƠNG NGUYỄN MINH CHÂU

12D9

nghỉ học tiết 1

108

NGUYỄN HỒNG KONG ANH

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

109

NGUYỄN MAI LINH

12D9

nghỉ học tiết 1

110

NGUYỄN NHƯ NGỌC

12D9

nghỉ học tiết 1

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741