Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/01/2016

03:49 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
2 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
3 BÀNH KIỀU TRANG 10D2 Nghỉ học.
4 DOÃN KHÁNH LINH 10D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
5 NGUYỄN QUANG THÁI 11A1 Nghỉ học.
6 LÊ TRUNG KIÊN 11A4 Nghỉ học.
7 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ học tiết 1.
8 NGUYỄN CẨM VÂN 11D7 Nghỉ học.
9 TRẦN HÀ AN 11D7 Nghỉ học.
10 TRẦN KHÁNH VÂN 11D9 Nghỉ học.
11 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học.
12 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
13 PHAN THỊ THỦY TRÚC 12A3 Nghỉ học.
14 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Nghỉ học.
15 BÙI KIM LONG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
16 ĐÀO TUẤN LINH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
17 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
18 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
19 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
20 LÊ MINH TRÍ 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
21 NGÔ LÊ HỒNG PHONG 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
22 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
23 NGUYỄN THẢO MY 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
24 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
25 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
26 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
27 TRẦN HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
28 TRỊNH VIỆT TÚ 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
29 TRƯƠNG NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
30 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
31 VŨ THU UYÊN A 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
32 VŨ TIẾN LÂM 12A5 Nghỉ học giờ GDQP.
33 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
34 HOÀNG HẠNH DUNG 12D3 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
35 NGUYỄN THU TRANG B 12D3 Nghỉ học.
36 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Nghỉ học giờ GDQP.
37 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Đi học muộn.
38 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
39 ĐẶNG MỸ DUYÊN 12D4 Vắng mặt trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
40 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 12D6 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
41 ĐINH HỒNG NHUNG 12D6 Nghỉ học.
42 VŨ LAN ANH 12D7 Nghỉ học.
43 NG HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12D8 Nghỉ học.
44 NGUYỄN XUÂN NGỌC 12D8 Đi học muộn.
45 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Đi học muộn.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG