Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/10/2015

06:46 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHẠM MINH KHÔI 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
2 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Nghỉ học học tăng cường.
3 VŨ THANH THU 10D1 Vào học muộn 20 - học tăng cường.
4 TRỊNH HUY QUÂN 10D1 Nghỉ học.
6 NGUYỄN NGỌC CHÂM 10D2 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
7 NGUYỄN HIỀN ANH 10D2 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
8 NGUYỄN KIM QUYÊN 10D2 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
10 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Nghỉ học 1 tiết - học tăng cường.
11 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Vào muộn 15 tiết 1.
12 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
14 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
15 NGUYỄN NGỌC HẢI 11A3 Đi học muộn - Tin học.
16 NGUYỄN MINH SƠN 11A3 Đi học muộn - Tin học.
17 VƯƠNG QUỐC ANH 11A3 Đi học muộn - Tin học.
18 LÊ HỮU THÀNH 11A3 Đi học muộn - Tin học.
19 NGUYỄN VÂN ANH 11A3 Đi học muộn - Tin học.
20 MAI QUỲNH ANH 11A3 Đi học muộn - Tin học.
21 TẠ XUÂN TOÀN 11A3 Đi học muộn - Tin học.
22 TRƯƠNG MINH HIỀN 11A3 Đi học muộn - Tin học.
23 ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG 11A3 Đi học muộn - Tin học.
24 LÊ MINH KHANG 11A3 Đi học muộn - Tin học.
25 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Đi học muộn - Tin học.
26 TÔ ĐÌNH KHẢI 11A3 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 - Tin học.
27 NGUYỄN THÀNH TRUNG 11A4 Nghỉ học.
28 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ 1 tiết - học tăng cường.
30 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
32 VŨ TRUNG KIÊN 11D2 Vào học muộn 20.
34 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
35 NGUYỄN HẢI LY 11D4 Đi học muộn.
36 TRẦN LINH HƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
37 TRƯƠNG NGUYỄN NHẠT NAM 11D9 Nghỉ học.
38 NGUYỄN HẢI YẾN 11D9 vắng mặt trong lớp dau gio tiet 1 hoc GDQP
39 BÙI HOÀNG ANH 11D9 Đi học muộn GDQP.
40 KIỀU PHƯƠNG LINH 11D9 Đi học muộn GDQP.
41 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 11D9 Đi học muộn GDQP.
42 BÙI NGỌC MAI 11D9 Đi học muộn GDQP.
43 NGUYỄN NHƯ NGỌC 11D9 Đi học muộn GDQP.
44 NGUYỄN MAI LINH 11D9 Đi học muộn GDQP.
45 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH 11D9 Đi học muộn GDQP.
46 LÊ HUY TIẾN 11D9 Đi học muộn GDQP.
47 NGUYỄN BẢO CHÂU 11D9 Đi học muộn GDQP.
48 NGUYỄN THU TRÀ 12A3 Đi học muộn Tin học.
49 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Đi học muộn Tin học.
50 PHẠM QUANG LÂM 12A3 Đi học muộn Tin học.
51 CHU ĐỨC HƯNG 12A3 Nghỉ học Tin học.
53 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 12A5 Đi học muộn.
54 BÙI THU HÀ 12A5 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
55 BẠCH TRỌNG HIẾU 12A6 Nghỉ học GDQP.
56 TRỊNH THU TRANG 12D1 Nghỉ học Tin học.
57 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học Tin học.
58 TRỊNH THU TRANG 12D1 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
59 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học Tin học.
60 LÊ CẨM LINH 12D2 Nghỉ học Tin học.
61 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Nghỉ học Tin học.
62 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12D2 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
63 LÊ CẨM LINH 12D2 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
64 NGUYỄN QUỐC TUẤN 12D3 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
65 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D5 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
66 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
67 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1.
68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2.
69 ĐẶNG LINH ĐAN 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2.
70 NGUYỄN TRÍ DŨNG 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2.
71 VŨ MINH PHƯƠNG 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2.
72 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374