Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/11/2015

07:23 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 10A1 Nghỉ học.
2 LÊ SONG BÁCH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Nghỉ tiết 3, 4, 5 - học tăng cường.
4 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
5 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Nghỉ học.
6 TRẦN CHÍ MINH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
7 NGÔ TUẤN HÀ 10A4 Đi học muộn.
8 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 10A5 Nghỉ học.
9 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN 10A5 Nghỉ học.
10 TRƯƠNG KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học.
11 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học.
12 LƯƠNG NGỌC DIỆP 10D2 Nghỉ học tăng cường.
13 NGUYỄN THỤC ANH 10D9 Nghỉ học.
14 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11D3 Nghỉ học.
15 BÙI THỊ THU VÂN 11D5 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
16 ĐỖ HÀ LINH 11D5 Đi học muộn GDQP.
17 NGÔ TRÀ MY 11D5 Đi học muộn GDQP.
18 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VY 11D5 Đi học muộn GDQP.
19 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 11D5 Đi học muộn GDQP.
20 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học.
21 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 11D5 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
22 PHẠM ĐỨC THÀNH 11D5 Đi học muộn GDQP.
23 TRẦN ĐỨC HIẾU 11D5 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
24 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 11D5 Đi học muộn GDQP.
25 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
26 HOÀNG ANH QUỐC 12A2 Nghỉ học.
27 NGUYỄN BÍCH THUỶ 12A3 Nghỉ học.
28 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Đi học muộn.
29 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học.
30 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Nghỉ học.
31 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Đi học muộn.
32 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
33 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
34 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
35 PHAN NGỌC BẢO QUỲNH 12D8 Nghỉ học.
36 ĐẶNG LINH ĐAN 12Q1 Nghỉ học.
37 LÊ NAM TRUNG 12Q1 Nghỉ học.
38 LƯƠNG QUỲNH ANH 12Q1 Nghỉ học.
39 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Nghỉ học.
40 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học.
    10D1 Tiết 2, 3: thầy Tú (TD) dạy thay thầy Ngọc (TD).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374