Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/12/2015

03:09 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 07/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
2 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10A5 Nghỉ học.
3 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
4 NGÔ TÙNG LÂM 10D3 Nghỉ học giờ Tin học.
5 PHẠM QUỲNH TRANG 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
6 ĐÀM VIẾT THÀNH 10D3 Đi học muộn giờ Tin học.
7 NGHIÊM HƯƠNG GIANG 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
8 TĂNG PHƯƠNG KHÁNH 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
9 ĐẶNG NGUYỄN TUẤN KIỆT 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
10 PHÙNG THỊ ANH PHƯƠNG 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
11 HOÀNG TRỊNH THIÊN VŨ 10D4 Nghỉ học giờ Tin học.
12 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào học muộn 15.
13 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 45- học tăng cường.
14 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học tiết 4 - học tăng cường.
15 PHẠM VI ANH 11A2 Đi học muộn.
16 BÙI MINH THẢO 11A3 Nghỉ học.
17 NGUYỄN ĐỨC HUY 11A6 Nghỉ học.
18 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
19 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
20 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học.
21 ĐỖ ANH TUẤN 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
22 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
23 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
24 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
25 LƯU THUỲ LINH 11D1 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
26 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
27 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học.
28 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
29 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
30 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
31 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vắng trong lớp đầu giờ tiết 1.
32 VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học.
33 VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
34 HOÀNG BÍCH HÀ 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
35 NGUYỄN KHÁNH LINH 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
36 NGUYỄN THANH HƯƠNG 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
37 NGUYỄN TRUNG DŨNG 11D3 Đi học muộn giờ GDQP.
38 NGUYỄN YẾN NHI B 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
39 TRẦN TRỌNG HIỆP 11D3 Nghỉ học giờ GDQP.
40 NGUYỄN MINH TRANG 11D5 Nghỉ học.
41 NGUYỄN MINH ANH 11D8 Nghỉ học.
42 ĐÀO XUÂN TÙNG 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
43 ĐỖ MẠNH PHÚ 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
44 HOÀNG NHẬT MINH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
45 LẠI PHƯƠNG MY 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
46 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học.
47 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
48 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
49 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
50 NGUYỄN LINH GIANG 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
51 NGUYỄN MINH ANH B 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
52 NGUYỄN MINH SƠN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
53 NGUYỄN THÁI NHẬT ANH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
54 NGUYỄN TUỆ ANH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
55 NGUYỄN VŨ TRUNG KIÊN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
56 PHẠM QUANG VINH 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
57 PHẠM THÁI HUY 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
58 PHẠM THỊ NGỌC MỸ 12A4 Đi học muộn giờ Tin học.
59 PHẠM VŨ LÂM 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
60 TRẦN ĐỨC HUY 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
61 VÕ VĂN TOÀN 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
62 VŨ HỒNG NGỌC 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
63 VŨ MINH ĐỨC 12A4 Nghỉ học giờ Tin học.
64 ĐỖ CHÂU ANH 12D1 Nghỉ học.
65 LÊ THU HƯƠNG 12D1 Nghỉ học.
66 DƯƠNG VĂN VƯỢNG 12D4 Nghỉ học.
67 BÙI NHẬT ANH 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
68 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
69 NGÔ QUỲNH ANH 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
70 NGUYỄN MINH THƯ 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
71 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
72 PHẠM THANH HÀ 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
73 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LAN 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
74 TRẦN PHƯƠNG HẰNG 12D5 Nghỉ học giờ Tin học.
75 VŨ THUỲ DUNG 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
76 VŨ YẾN NHI 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
77 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
78 NGUYỄN ĐỨC ANH 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
79 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
80 VŨ PHẠM MINH HƯƠNG 12D6 Nghỉ học giờ GDQP.
81 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Nghỉ học tiết 4.
82 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Vào học muộn 10 tiết 2.
    10D1 Tiết 5: cô Doan dạy.
    10A1 Tiết 4, 5: thầy Ngọc(TD) dạy thay cô Khuyên.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374