Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 4/1/2017

08:34 12/01/2017

Chuyên cần ngày 4/1/2017

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

LÊ DUY ANH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

2

NGÔ YẾN NHI

10A1

nghỉ học học tăng cường

3

NGÔ YẾN NHI

10A1

nghỉ học

4

NGUYỄN HUY TÔ

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

5

NGUYỄN NHƯ THỦY LINH

10A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

6

ĐẶNG NGÔ HUY

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

7

NGÔ MINH QUỲNH ANH

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

8

PHÙNG DIỆP DIỆP

10A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Tin học

9

HOÀNG HƯƠNG GIANG

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

10

HOÀNG MẠNH DŨNG

10D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

11

LƯƠNG NGUYỄN THÀNH CÔNG

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

12

NGÔ HOÀNG THỤC HÀ

10D1

nghỉ học học tăng cường

13

NGÔ NAM TRANG

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

14

NGUYỄN MINH TÚ

10D1

vào muộn 15 phút học tăng cường

15

TRẦN MINH ANH

10D10

nghỉ học

16

TRẦN THỊ NGỌC CHI

10D10

nghỉ học

17

HỒ MINH KHUÊ

10D2

nghỉ học

18

HỒ MINH KHUÊ

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

19

KHUẤT MINH HOÀNG

10D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

20

TRẦN ĐỨC HƯNG LONG

10D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

21

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học học tăng cường

22

TRẦN PHƯƠNG LINH B

10D2

nghỉ học

23

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

10D3

nghỉ học

24

PHẠM QUỲNH ANH

10D4

nghỉ học

25

TRẦN THỊ MAI CHI

10D8

nghỉ học

26

ĐINH KHÁNH VI

10D9

nghỉ học có phép 45 phút

27

NGUYỄN PHƯƠNG TÂN

10D9

nghỉ học

28

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

đi học muộn 12 phút học tăng cường

29

PHẠM DƯƠNG VŨ

11A1

đi học muộn 12 phút học tăng cường

30

NGUYỄN HẢI ANH

11A2

đi học muộn

31

ĐẶNG ANH TÚ

11A3

nghỉ học

32

PHAN VŨ ANH

11A3

đi học muộn

33

ĐẶNG TUẤN GIANG

11A4

đi học muộn

34

ĐỖ TRUNG KIÊN

11A4

đi học muộn học Tin học

35

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN

11A4

đi học muộn học Tin học

36

NGUYỄN THU TRANG

11A4

đi học muộn học Tin học

37

NGUYỄN THÙY DƯƠNG

11A4

đi học muộn học Tin học

38

PHẠM ĐỨC TÙNG

11A4

đi học muộn học Tin học

39

VŨ THANH THU

11A4

đi học muộn học Tin học

40

DƯƠNG MẠNH HIẾU

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

41

NGÔ HÀ ANH

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

42

TÔ MINH HẢI

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

43

TRẦN DŨNG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

44

TRẦN THÙY DƯƠNG

11A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

45

TRƯƠNG HOÀNG KIÊN

11A5

nghỉ học

46

BÙI TIẾN LONG

11D1

đi học muộn 15 phút học tăng cường

47

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

48

ĐỖ LÊ NHẬT VI

11D2

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường

49

HOÀNG HỒ THANH TRÚC

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

50

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

đi học muộn 15 phút học tăng cường

51

THÁI LINH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

52

NGUYỄN HOÀNG LONG

11D3

đi học muộn

53

PHẠM THANH THANH AN

11D3

nghỉ học

54

HOÀNG TÚ UYÊN

11D5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

55

ĐINH BÁ HƯNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

56

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học học tăng cường

57

NGUYỄN CÔNG CHIẾN

12A1

nghỉ học học tăng cường

58

NGUYỄN HUY BÁCH

12A1

nghỉ học học tăng cường

59

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

nghỉ học học tăng cường

60

VÕ LÊ ĐỨC ANH

12A1

nghỉ học học tăng cường

61

TRƯƠNG MINH HIỀN

12A3

nghỉ học giờ Tin học

62

CHU BÁCH TÙNG

12A4

nghỉ học

63

LÊ QUANG ANH

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

64

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

12A4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

65

PHAN TRỌNG PHAN

12A5

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

66

NGUYỄN PHI HOÀNG VŨ

12A6

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

67

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học có phép 45 phút

68

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

nghỉ học

69

VŨ THỊ VIỆT PHƯƠNG

12D2

nghỉ học

70

TRẦN TRÀ MY

12D4

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

71

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

72

MAI THU PHƯƠNG

12D5

nghỉ học giờ Tin học

73

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học giờ Tin học

74

NGUYỄN NGỌC MINH

12D6

nghỉ học

75

VŨ THU ANH

12D6

nghỉ học

76

TRẦN THU TRÀ

12D8

nghỉ học

77

VŨ LINH ĐAN

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374