Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyen can ngay 10/12/2016

04:19 16/12/2016

Chuyen can ngay 10/12/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung

1

DOÃN HOÀNG GIANG

10A4

nghỉ học

2

ĐỖ QUỲNH TRANG

10D1

nghỉ học

3

LÊ PHƯƠNG THẢO

10D10

nghỉ học tiết 2,3,4,5

4

ĐẶNG MAI HÀ

10D9

nghỉ học tiết 2,3,4,5

5

NGUYỄN HOÀNG ANH

11A1

đi học muộn 10 phút học tăng cường

6

NGUYỄN THUẦN ANH

11A2

nghỉ học tiết 1,2

7

BÙI VĨNH PHONG

11A4

nghỉ học

8

CHU QUỲNH ANH

11D1

nghỉ học tiết 2,3,4,5

9

NGUYỄN TRỌNG VÂN HÀ

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

10

PHẠM MINH CHÂU

11D1

đi học muộn 5 phút học tăng cường

11

BÀNH KIỀU TRANG

11D2

nghỉ học học tăng cường

12

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

nghỉ học tiết 4 học tăng cường

13

NGÔ ĐỨC HIẾU

11D2

nghỉ học tiết 2,3,4,5

14

NGUYỄN ĐỨC ANH

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

15

NGUYỄN MẠNH NAM

11D2

đi học muộn 5 phút học tăng cường

16

CUNG PHI TÀI PHƯƠNG

12A1

nghỉ học

17

HÀ NGỌC HẠNH

12A1

nghỉ học học tăng cường

18

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học

19

KIM YOUNG EUN

12A1

nghỉ học học tăng cường

20

NGUYỄN KIM KHÁNH

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

21

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

22

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 10 phút học tăng cường

23

PHƯƠNG VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 20 phút học tăng cường

24

NGUYỄN TRÍ HIẾU

12A2

đi học muộn

25

HÀ TIẾN ĐẠT

12A3

nghỉ học

26

HOÀNG HỒNG QUÂN

12A4

đi học muộn

27

LÊ TRUNG KIÊN

12A4

nghỉ học

28

NGUYỄN ANH DUY

12A4

đi học muộn

29

NGUYỄN HẢI NAM

12A4

nghỉ học

30

TRƯƠNG GIA HẢI

12A4

đi học muộn

31

LÊ THỊ THIÊN NGA

12A6

nghỉ học

32

PHAN DIỆU LINH

12A6

nghỉ học

33

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học học tăng cường

34

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

nghỉ học

35

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

nghỉ học học tăng cường

36

ĐẶNG THANH HUYỀN

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

37

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

38

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

39

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

40

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

nghỉ học học tăng cường

41

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

42

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học học tăng cường

43

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học

44

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

nghỉ học học tăng cường

45

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

46

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học

47

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

48

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1

49

NGUYỄN NGỌC NGUYỆT ÁNH

12D1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

50

NGUYỄN TIẾN THÀNH

12D1

nghỉ học tiết 3 học tăng cường

51

NGÔ PHƯƠNG ANH

12D4

nghỉ học tiết 1

52

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

53

TRẦN ĐỨC HIẾU

12D5

nghỉ học

54

TRẦN NGỌC MINH

12D5

nghỉ học

55

NGUYỄN CẨM VÂN

12D7

nghỉ học tiết 1

56

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

12D7

nghỉ học tiết 1

57

TRẦN NGỌC HOÀN

12D8

nghỉ học

58

LÊ HOÀI THU

12D9

nghỉ học

59

NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH

12D9

nghỉ học

60

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A

12D9

nghỉ học

61

VŨ LINH ĐAN

12D9

nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374