Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/01/2016

03:51 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/01/2016

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN KIM KHÁNH 11A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4.
2 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
4 HÀ NGỌC TÙNG 11A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4.
5 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
6 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 45 - học tăng cường.
7 NGUYỄN ĐĂNG KIÊN 11A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4.
8 TĂNG ANH QUÂN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
9 VŨ KHÁNH QUÂN 11A1 Nghỉ học học tăng cường.
11 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Vắng mặt trong lớp tiết 1, 2 - học tăng cường.
12 BÙI MINH HIẾU 11D1 Vào học muộn 10.
13 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
15 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
17 ĐỒNG PHÚC ĐẠT 11D1 Nghỉ học tiết 1.
18 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào học muộn 10.
19 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
21 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Vào học muộn 10.
22 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
24 LÊ MINH CHÂU 11D2 Nghỉ học.
25 LÊ MINH CHÂU 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
27 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 15 - học tăng cường.
28 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vắng mặt trong lớp tiết 2 - học tăng cường.
29 TRẦN MỸ UYÊN 11D2 Vào học muộn 10 - học tăng cường.
30 TRẦN MỸ UYÊN 11D2 Vắng mặt trong lớp tiết 2 - học tăng cường.
31 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học.
32 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học học tăng cường.
34 PHẠM QUANG NINH 12A1 Nghỉ học giờ Tin học.
35 BÙI MINH ĐĂNG 12A1 Nghỉ học.
36 CHU QUANG HUY 12A2 Nghỉ học.
37 PHÍ NGUYỆT ÁNH 12A3 Nghỉ học.
38 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Nghỉ học.
39 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học.
40 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
41 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Nghỉ học.
42 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học.
43 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
44 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀ 12D6 Nghỉ học.
45 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
46 LƯƠNG NGỌC QUỲNH MAI 12D7 Nghỉ học.
47 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 Nghỉ học.
48 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D7 Nghỉ học.
    10D2 Tiết 4: cô Doan (Sử) nghỉ.
Tiết 5: thầy Hồng Anh (T) dạy thay cô Quyên (A).
    12Q1 Tiết 4: cô Nga (Hóa) muộn 25.
    12A4 Tiết 5: cô Thu (NN) dạy thay cô Hà (NN).
    11D2 Tiết 2: thầy Quân (Lý) nghỉ.
    12A1 Tiết 5: cô Vân (Anh) dạy thay cô Minh (Sinh).
   
    12A2 Tiết 5: cô Quế (Hóa) dạy thay cô Minh (Sinh).
    12A3 Tiết 3: cô Hằng (C) nghỉ.

 

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374