Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/11/2015

07:31 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 11/11/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 LÊ NGUYỄN ANH QUÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 LÊ NGUYỄN ANH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
5 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Nghỉ tiết 1.
6 NGUYỄN TÀI HUY 10A2 Nghỉ tiết 1.
7 BÙI MINH NGỌC 10A3 Nghỉ tiết 1.
8 KHÚC HẢI DƯƠNG 10A4 Nghỉ tiết 1.
9 NGUYỄN MINH NGỌC 10D2 Vào muộn 20 - học tăng cường.
10 NGUYỄN TƯỜNG VY ANH 10D2 Vào muộn 7 - học tăng cường.
11 ĐỖ MINH THU 11A1 Nghỉ học tăng cường.
13 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
14 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào muộn 7 - học tăng cường.
15 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
16 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
17 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
18 NGÔ ĐỨC ANH A 11A3 Nghỉ học.
19 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học GDQP.
20 TRIỆU HỒNG NHUNG 11A6 Nghỉ học GDQP.
21 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
22 ĐẶNG THANH HUYỀN 11D1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
23 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
24 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
25 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
26 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
27 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
28 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
30 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Nghỉ tiết 1 - học tăng cường.
31 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
32 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
33 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
34 LÊ THỊ NGỌC MINH 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
35 TRẦN QUANG HUY 11D2 Vào muộn 5 - học tăng cường.
36 TRẦN THU TRANG 11D2 Nghỉ học tăng cường.
38 LÊ BẢO YẾN 11D4 Nghỉ học.
39 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học.
40 TRẦN DŨNG TIẾN 11D7 Nghỉ học.
41 CHU QUANG HUY 12A2 Nghỉ tiết 1.
42 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ tiết 1.
43 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Đi học muộn.
45 NGUYỄN NHẬT ANH 12A2 Đi học muộn.
47 LÊ DIỆU ANH 12A3 Nghỉ học.
49 PHẠM ĐÌNH BÁCH 12A3 Nghỉ tiết 1.
50 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học.
52 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Đi học muộn.
54 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học.
56 NGUYỄN HỒNG DUY 12D1 Nghỉ học.
58 TRẦN HÀ MY 12D1 Nghỉ học GDQP.
59 VŨ QUỐC MINH 12D1 Đi học muộn.
61 ĐỖ LÊ PHƯƠNG LINH 12D2 Đi học muộn.
63 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học GDQP.
64 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
66 BÙI THỊ MỸ LINH 12D3 Nghỉ học.
68 NGUYỄN BÁ MINH CHIẾN 12D3 Nghỉ tiết 1.
70 NGUYỄN TUẤN MINH 12D3 Nghỉ học.
71 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
73 TRỊNH HƯƠNG GIANG 12D5 Nghỉ học.
75 NGUYỄN LÝ HẢI LINH 12D6 Nghỉ học.
77 LÊ CHI MAI 12D7 Nghỉ tiết 1.
78 LÊ QUANG ANH 12D7 Nghỉ học.
80 PHẠM NGỌC TÚ 12D7 Nghỉ học.
82 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Nghỉ tiết 1.
83 TRẦN THỦY TIÊN 12D7 Nghỉ học.
85 CAO TRÀ MY 12D8 Đi học muộn.
87 NGUYỄN THANH HÀ 12D8 Nghỉ tiết 1.
88 NGUYỄN TƯỜNG VY LINH 12Q1 Nghỉ học

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374