Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/01/2016

03:52 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/01/2016

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 PHẠM LÊ LAN CHI 10A2 Đi học muộn.
2 BÙI MINH NGỌC 10A3 Đi học muộn.
3 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 10A4 Nghỉ học giờ Tin học.
4 TRẦN MINH HỒ 10A4 Nghỉ học.
5 ĐẶNG TUẤN GIANG 10A4 Nghỉ học.
6 DOÃN TRUNG DŨNG 10A5 Nghỉ học.
7 DƯƠNG MINH VIỆT ĐẰNG 10D1 Nghỉ học.
8 HOÀNG ĐỨC TRUNG 10D1 Vào học muộn 30.
9 VŨ THANH THU 10D1 Nghỉ học.
10 VŨ THU UYÊN 10D2 Nghỉ học.
11 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 10D9 Vào học muộn 20 - Tin học.
12 LÊ HỒNG VINH 11A4 Đi học muộn.
13 PHẠM NGỌC BÍCH 11A4 Nghỉ học.
14 TRIỆU HỒNG NHUNG 11A6 Nghỉ học.
15 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
16 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11D2 Nghỉ học.
17 LÊ PHƯƠNG LINH 11D3 Nghỉ học.
18 LÊ HỒ HẢI NAM 11D6 Nghỉ học.
19 LÊ VŨ TÚ 12A1 Nghỉ học.
20 NGUYỄN VIỆT ANH 12A1 Nghỉ học.
21 TRẦN HUYỀN CHI 12A3 Nghỉ học.
22 ĐÀO TUẤN LINH 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
23 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
24 NGUYỄN CHÍ HIẾU 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
25 NGUYỄN NGỌC MINH 12A5 Nghỉ học.
26 NGUYỄN THẢO MY 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
27 NGUYỄN THẾ HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
28 NGUYỄN THÙY LINH 12A5 Đi học muộn.
29 PHẠM HẢI SƠN 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
30 PHẠM HỒNG QUÂN 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
31 PHẠM NHẬT LINH 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
32 TRẦN HOÀNG NAM 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
33 TRƯƠNG NGỌC ANH 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
34 VŨ MINH HIẾU 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
35 VŨ THU UYÊN A 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
36 VŨ TIẾN LÂM 12A5 Nghỉ học giờ Tin học.
37 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học tiết 1.
38 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
39 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
40 NGUYỄN THU TRÀ 12D2 Nghỉ học.
41 LÊ HÀ PHƯƠNG 12D3 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
42 ĐỖ THU PHƯƠNG 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
43 ĐOÀN HOÀI ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
44 DƯƠNG VĂN VƯỢNG 12D4 Đi học muộn giờ Tin học.
45 NGÔ HÀ GIANG 12D4 Đi học muộn giờ Tin học.
46 NGUYỄN MINH ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
47 NGUYỄN MINH ANH 12D4 Vắng trong lớp tiết 1 (kiểm tra lúc 7h40).
48 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
49 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
50 NGUYỄN THU PHƯƠNG 12D4 Đi học muộn giờ Tin học.
51 PHẠM THỊ MINH ANH 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
52 TÔN NỮ KHÁNH HUYỀN 12D4 Nghỉ học giờ Tin học.
53 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 12D7 Nghỉ học.
54 TRẦN VŨ PHƯƠNG THẢO 12D8 Đi học muộn.
55 PHẠM NGỌC ANH 12Q1 Nghỉ học tiết 1.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374