Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/12/2015

03:15 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 14/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 DƯƠNG MINH PHÚC 10A1 Vào học muộn 15- học tăng cường.
2 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
3 TRẦN THU TRANG 10D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
4 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 10D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
5 NGUYỄN HƯƠNG LY 10D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
6 LÊ HUY TUẤN 10D1 Nghỉ học.
7 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
8 NGUYỄN PHƯƠNG LINH A 10D4 Nghỉ học giờ GDQP.
9 PHAN DUY ĐẠT 10D4 Nghỉ học.
10 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 15- học tăng cường.
11 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Vào học muộn 15- học tăng cường.
12 PHẠM ĐẶNG DŨNG 11A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
13 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Vào học muộn 10- học tăng cường.
14 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào học muộn 20- học tăng cường.
15 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11A1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
16 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
17 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
18 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
19 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
20 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Vào học muộn 7- học tăng cường.
21 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
22 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
23 NGUYỄN ĐỨC DUY 11D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
24 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
25 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào học muộn 5- học tăng cường.
26 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 10- học tăng cường.
27 NGUYỄN QUỲNH MAI 11D2 Vào học muộn 10- học tăng cường.
28 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Vào học muộn 10- học tăng cường.
29 NGUYỄN ĐỨC KHANH 11D3 Nghỉ học giờ Tin học.
30 NGHIÊM NGỌC MAI 11D6 Nghỉ học.
31 TRẦN QUẾ ANH 11D8 Nghỉ học.
32 NGUYỄN MAI LINH 11D9 Nghỉ học.
33 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học.
34 PHẠM HÙNG MẠNH 12A1 Nghỉ học.
35 NGÔ ĐƯC TIẾN 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
36 ĐỖ VIỆT HẢI 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
37 VŨ MINH ĐỨC 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
38 NGUYỄN THÁI NHẬT ANH 12A4 Đi học muộn giờ GDQP.
39 CÔNG THỊ HỒNG HẠNH 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
40 PHẠM QUANG VINH 12A4 Nghỉ học giờ GDQP.
41 HOÀNG THU HƯƠNG 12A5 Đi học muộn.
42 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 12D1 Nghỉ học.
43 PHẠM LAN PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
44 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
45 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
46 BÙI NHẬT ANH 12D5 Đi học muộn giờ Tin học.
47 LÊ PHƯƠNG CHI 12D7 Nghỉ học.
48 PHẠM PHƯƠNG THẢO 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741