Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/09/2015

03:16 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 15/09/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
2 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
3 NGÔ QUANG DŨNG 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
4 LÊ GIA HUY 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
5 HỒ SỸ NHẬT HUY 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
6 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Đi học muộn học tăng cường.
7 TRẦN THẢO ĐAN 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
8 NGUYỄN QUANG ĐỨC 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
9 NGUYỄN TÀI HUY 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
10 LÊ KHÁNH LINH 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
11 NGUYỄN NHẬT MINH 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
12 VŨ TUẤN NAM 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
13 PHẠM HÀ TRANG 10A2 Nghỉ học giờ Tin học.
14 ĐOÀN MINH HẠNH 10A2 Đi học muộn giờ Tin học.
15 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10A2 Đi học muộn giờ Tin học.
16 CHU KỲ LÂN 10A2 Đi học muộn giờ Tin học.
17 CHU KỲ LONG 10A2 Đi học muộn giờ Tin học.
18 LÊ ANH ĐỨC 10A3 Đi học muộn GDQP
19 LÊ TRỌNG HOÀNG 10A3 Đi học muộn GDQP
20 NGUYỄN VINH 10A3 Nghỉ học.
21 NGUYỄN VINH 10A3 Nghỉ học tiết 1.
22 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Nghỉ học.
23 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Nghỉ học tiết 1 học tăng cường.
24 LƯU VIỆT HƯNG 10D3 Đi học muộn.
25 HOÀNG NGUYỄN HUYỀN CHI 10D7 Nghỉ học.
26 TRẦN MINH ANH 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
27 NGUYỄN HIỀN MINH 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
28 HOÀNG DIỄM QUỲNH 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
29 LẠI PHƯƠNG KHANH 10D7 Đi học muộn giờ Tin học.
30 ĐINH HỒNG ÁNH 10D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
31 LÊ QUANG DŨNG 10D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
32 NGUYỄN THUỶ TIÊN 10D7 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
33 THÁI PHƯƠNG NHI 10D8 Đi học muộn GDQP
34 PHAN VIỆT HIẾU 10D8 Đi học muộn GDQP
35 TRƯƠNG MỸ MAI 10D8 Đi học muộn GDQP
36 NGUYỄN ĐỨC MINH 10D8 Nghỉ học tiết 1 - GDQP.
37 BÙI MINH HIẾU 11D1 Nghỉ học.
38 ĐỖ ĐỨC DŨNG 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
39 LÊ HỒ HẢI NAM 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
40 ĐỖ GIA PHÚC 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
41 VŨ MINH CƯỜNG 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
42 NGHIÊM NGỌC MAI 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
43 VĂN NGUYỆT MINH 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
44 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
45 TẠ PHƯƠNG THẢO 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
46 TRIỆU ANH PHƯƠNG 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
47 TRẦN KHÁNH VY 11D6 Đi học muộn giờ Tin học.
48 NGUYỄN MỸ AN 11D6 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
49 VŨ THU ANH 11D6 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
50 NGUYỄN PHÚC KHÁNH LINH 11D6 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
51 HÀ HUYỀN ANH 11D6 Nghỉ học tiết 1 - Tin học.
52 PHẠM NGUYỄN THANH PHƯƠNG 11D7 Nghỉ học.
53 DƯƠNG VÂN HÀ 11D8 Nghỉ học giờ Tin học.
54 NGUYỄN GIANG HOÀI 11D8 Nghỉ học giờ Tin học.
55 NGUYỄN TIẾN NHẬT NAM 11D8 Nghỉ học giờ Tin học.
56 NGUYỄN THÁI ANH HÀO 12A1 Nghỉ học.
57 NGUYỄN PHAN LAN HỒNG 12A1 Nghỉ học tiết 1.
58 CHU NHẤT LONG 12A1 Nghỉ học tiết 1.
59 NHỮ MINH TÚ 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
60 ĐỖ HỒNG NHUNG 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
61 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1.
62 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học.
63 NGUYỄN HOÀNG CẨM ANH 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
64 VÕ SƠN HẢI 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
65 TRƯƠNG THU HOÀI 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
66 NGÔ KIM NGÂN 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
67 PHƯƠNG THU NGỌC 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
68 TRẦN QUỲNH PHƯƠNG 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
69 TRƯƠNG TRẦN MINH TRÍ 12D3 Nghỉ học giờ Tin học.
70 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
71 NGÔ HÀ GIANG 12D4 Nghỉ học.
72 NGUYỄN NGỌC LINH 12D5 Nghỉ học.
73 NGUYỄN THU THẢO 12D5 Nghỉ học.
74 NGUYỄN NGOC MAI PHƯƠNG 12D6 Nghỉ học.
75 TRẦN ANH ĐỨC 12D7 Đi học muộn.
76 MAI HUYỀN ANH 12D8 Nghỉ học.
77 VŨ ĐẶNG HOÀNG ANH 12D8 Nghỉ học.
78 TRƯƠNG HOÀNG MAI 12Q1 Nghỉ học tiết 4 (xuống phòng y tế).
    10D2 Tiết 5: cô Mai Anh (Văn) dạy thay cô Hiền (Toán).
    11D1 Tiết 1: cô Khuyên dạy thay thầy Ngọc (TD).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374