Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/11/2015

07:37 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 16/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN HOÀNG ANH 10A1 Vào muộn 10 - học tăng cường.
2 NGUYỄN TÀI HUY 10A2 Nghỉ học.
3 HÀ MẠNH CƯỜNG 10A2 Nghỉ học.
4 BẠCH NGỌC ANH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
5 NGÔ KHÁNH LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
6 ĐÀO THÙY VY 10D2 Nghỉ học.
7 CUNG THỊ TÀI PHƯƠNG 11A1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
8 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học.
9 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học tăng cường.
10 NGUYỄN LONG VŨ 11A1 Nghỉ tiết 2, 3, 4 - học tăng cường.
11 NGUYỄN TUẤN GIA BÁCH 11A1 Nghỉ học tăng cường.
12 TRẦN HƯƠNG GIANG 11A1 Nghỉ học tăng cường.
13 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Nghỉ tiết 2, 3, 4 - học tăng cường.
14 MAI ĐỨC ANH 11A5 Nghỉ học.
15 BÙI MINH HIẾU 11D1 Nghỉ học.
16 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường
17 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
18 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Vào muộn 9 - học tăng cường.
19 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
20 LẠI ANH THƯ 11D1 Vào muộn 6 - học tăng cường.
21 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học.
22 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Nghỉ học tăng cường.
23 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học tăng cường
24 MAI NGỌC PHƯƠNG TRINH 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
25 NGUYỄN HÀ LINH 11D1 Nghỉ học.
26 NGUYỄN HOÀNG MAI 11D1 Nghỉ học tăng cường.
27 NGUYỄN NGỌC MAI LAN 11D1 Nghỉ học.
28 PHẠM LÊ PHƯƠNG ANH 11D1 Vào muộn 5 - học tăng cường.
29 PHẠM PHƯƠNG THẢO 11D1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
30 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học.
31 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 11D1 Nghỉ học tăng cường.
32 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Nghỉ học tiết 4, 5.
33 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Vào muộn 45 - học tăng cường.
34 TRẦN HUYỀN MY 11D2 Vào muộn 45 - học tăng cường.
35 VŨ HỒNG ANH 11D3 Nghỉ học Tin học.
36 PHAN VÂN ANH 11D3 Nghỉ học Tin học.
37 NGUYỄN ĐỨC KHANH 11D3 Nghỉ học Tin học.
38 PHẠM HÀ ANH TRANG 11D7 Nghỉ học.
39 BÙI QUANG HUY 12A1 Nghỉ học.
40 NGUYỄN HÀ MINH 12A1 Nghỉ học.
41 NGUYỄN HOÀNG ANH 12A1 Nghỉ học GDQP.
42 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12A1 Nghỉ học.
43 VŨ MINH HIỆP 12A1 Nghỉ học GDQP.
44 DƯƠNG MẠNH HƯNG 12A2 Nghỉ học.
45 NGUYỄN THÁI HIỀN 12A2 Nghỉ học.
46 NGUYỄN MINH ANH A 12A4 Nghỉ học.
47 NGUYỄN VŨ TRUNG KIÊN 12A4 Nghỉ học.
48 VŨ QUỐC MINH 12D1 Nghỉ học.
49 ĐẶNG NGỌC ANH 12D3 Nghỉ học.
50 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học Tin học.
51 PHẠM VIỆT CƯỜNG 12Q1 Nghỉ học tiết 4, 5.
    11A1 Tiết 3: cô Bình (NN) dạy thay cô Hoan (NN).
Tiết 4: cô Hương (NN) dạy thay cô Hoan(NN).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374