Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/10/2015

06:54 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/10/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung
1 LÊ GIA HUY 10A1 Nghỉ học.
2 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào học muộn 10 - học tăng cường. 
3 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 10A1 Vào học muộn 5 - học tăng cường. 
4 DƯƠNG HUY BÁCH 10A3 Nghỉ học.
6 PHẠM THUỲ LINH 10A5 Nghỉ học.
8 NGUYỄN HÀ MY 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường. 
9 PHẠM TRẦN MỸ HẠNH 10D7 Nghỉ học.
10 NGUYỄN XUÂN NHI 11A4 Nghỉ học Tin học.
11 NGUYỄN HẢI NAM 11A4 Nghỉ học Tin học.
12 LƯU CHẤN NAM 11A4 Nghỉ học Tin học.
13 LÊ THANH HƯNG 11A4 Nghỉ học Tin học.
14 ĐẶNG SƠN TÙNG 11A4 Nghỉ học Tin học.
15 NGUYỄN ANH DUY 11A4 Nghỉ học Tin học.
16 DƯƠNG THUỲ LINH 11A4 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
17 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học.
19 ĐỖ PHƯƠNG HÀ 11D4 Nghỉ học.
20 LÊ PHƯƠNG LINH 11D5 Đi học muộn Tin học.
21 HOÀNG HỒNG HẠNH 11D5 Đi học muộn Tin học.
22 HOÀNG NHẬT LỆ 11D5 Đi học muộn Tin học.
23 ĐẶNG THU TRANG 11D5 Đi học muộn Tin học.
24 NGUYỄN MINH ANH 11D5 Nghỉ học Tin học.
25 NGUYỄN NGỌC NHẬT ANH 11D5 Nghỉ học Tin học.
26 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 11D5 Nghỉ học Tin học.
27 PHẠM HOÀNG THU THẢO 11D5 Nghỉ học Tin học.
28 TRẦN NGỌC MINH 11D5 Nghỉ học Tin học.
29 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO A 11D6 Nghỉ học.
30 TRIỆU ANH PHƯƠNG 11D6 Nghỉ học.
31 LÊ VÕ GIA HUY 11D6 Nghỉ học.
32 NGUYỄN MINH HIỀN 11D7 Nghỉ học.
33 LÊ QUỲNH CHI 11D9 Nghỉ học.
34 VŨ TRUNG ANH 12A4 Vắng mặt tiết 1.
35 PHÙNG CHÍ CÔNG 12A6 Đi học muộn.
36 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2, 3, 4.
38 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Đi học muộn.
39 TRƯƠNG TRẦN MINH TRÍ 12D3 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
40 NGUYỄN THỊ BÍCH NHUNG 12D4 Nghỉ học.
42 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Sử dụng điện thoại tiết 1.
43 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
45 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Vào học muộn 15 tiết 1. 
46 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 12D8 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THANH HÀ 12D8 Nghỉ học.
50 NGUYỄN VĨNH HÀO 12Q1 Vắng mặt tiết 1.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374