Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/1/2015

03:49 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/1/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
2 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
3 NGUYỄN NHẬT ANH 10A2 Nghỉ học.
4 LÊ MINH HOÀNG 10A4 Nghỉ học.
5 ĐÀM ANH DƯƠNG 10A5 Nghỉ học.
6 VŨ MINH QUANG 10A6 Nghỉ học.
7 NGUYẾN PHI HƯNG 10A6 Nghỉ học.
8 NGUYỄN THANH NGÂN 10D1 Nghỉ học tiết 1, 2.
9 NGUYỄN MINH HIỀN 10D3 Nghỉ học.
10 HOÀNG LAN NHI 10D4 Nghỉ học.
11 NGUYỄN MINH ANH 10D5 Nghỉ học.
12 PHẠM HƯƠNG GIANG 10D5 Đi học muộn.
13 NGUYỄN MINH TIẾN 10D8 Đi học muộn.
14 HOÀNG TUẤN ĐẠT 11A2 Nghỉ học.
15 LÊ TUYẾT MY 11A2 Nghỉ học.
16 CÔNG HOÀNG DƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 11A3 Nghỉ học.
18 HOÀNG NHẬT MINH 11A4 Nghỉ học.
19 HOÀNG YẾN NHI 11A5 Nghỉ học.
20 HUỲNH CÔNG LẬP 11A5 Nghỉ học.
21 LÊ MINH HIẾU 11A5 Nghỉ học.
22 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 11D1 Nghỉ học.
23 NGUYỄN THU THẢO 11D5 Nghỉ học.
24 NGUYỄN NGỌC HÀ 11D6 Đi học muộn.
25 NGUYỄN BÍCH NGỌC 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
26 LÊ THỤY QUYÊN 11D7 Nghỉ học tiết 3, 4, 5.
27 LÊ HỒNG NGỌC 11D7 Nghỉ học.
28 HUỲNH MINH ANH 11D7 Nghỉ học.
29 TRẦN THỊ THU HIỀN 11Q1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN TUẤN DŨNG A 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
31 TẠ QUỲNH CHI 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
32 NGUYỄN TUẤN DŨNG B 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
33 VŨ PHÚC HƯNG 11Q1 Nghỉ học chương trình IELTS.
34 NGUYỄN HOÀNG HẢI 12A1 Đi học muộn tăng cường.
35 LÊ TUẤN ANH 12A1 Đi học muộn tăng cường.
36 ĐINH LÊ DUY 12A1 Đi học muộn tăng cường.
37 NGUYỄN NGỌC BẢO 12A1 Đi học muộn tăng cường.
38 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG 12A1 Đi học muộn tăng cường.
39 HỒ ANH MINH 12A1 Đi học muộn tăng cường.
40 TRƯƠNG ANH VŨ 12A1 Đi học muộn tăng cường.
41 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
42 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12A1 Nghỉ học tăng cường.
43 TRẦN THANH BÌNH 12A1 Nghỉ học tăng cường.
44 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12A1 Nghỉ học tăng cường.
45 PHÓ THỊ TƯỜNG VY 12A1 Nghỉ học tăng cường.
46 HÀ THU HẰNG 12A1 Nghỉ học tiết 1, 2.
47 TRẦN DIỆU LINH 12A1 Nghỉ học.
48 NGUYỄN BÍCH HẠNH 12A2 Đi học muộn tăng cường.
49 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 Đi học muộn tăng cường.
50 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học tăng cường.
51 NGUYỄN DUY MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
52 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học tăng cường.
53 ĐẶNG ANH MINH 12A2 Nghỉ học tăng cường.
54 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học tăng cường.
55 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học tiết 4, 5.
56 TRẦN HUYỀN TRANG 12A2 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
57 NGUYỄN NHẬT MINH 12A2 Nghỉ học.
58 VŨ HOÀNG DUY 12A4 Đi học muộn.
59 PHẠM PHƯƠNG LINH 12A5 Nghỉ học.
60 LÊ THU NGÂN 12A5 Nghỉ học.
61 NGÔ THANH TUYỀN 12A5 Nghỉ học.
62 NGUYỄN NGỌC VIỆT 12A5 Nghỉ học.
63 PHẠM HẢI ĐĂNG 12A6 Nghỉ học.
64 TRƯƠNG MỸ HOA 12D1 Nghỉ học.
65 TẠ DIỆU ANH 12D3 Nghỉ học.
66 PHẠM PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
67 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Đi học muộn.
68 NGÔ THU HIỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
69 LÊ MINH HUÂN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
70 CÔNG NGỌC HUYỀN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
71 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 12D6 Nghỉ học tiết 1.
72 LÊ MINH ANH 12D6 Nghỉ học tiết 1, 2.
73 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học.
74 NGUYỄN MINH THƯ 12D6 Nghỉ học.
75 ĐẶNG THU TRÀ 12D7 Nghỉ học tiết 1.
76 TRẦN THẠCH THẢO 12D7 Nghỉ học.
77 PHẠM THỊ HIỀN ANH 12D7 Nghỉ học.
78 ĐINH THỊ LINH CHI 12D7 Nghỉ học.
    12Q1 Tiết 1 cô Yến (Văn) dạy thay cô Mai Anh (Văn).
Tiết 5 cô Mai Anh  nghỉ tiết sinh hoạt.
    12Q2 Tiết 3 cô Yến (Văn) dạy thay cô Mai Anh (Văn).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374