Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/12/2015

03:20 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 17/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 PHAN VŨ ANH 10A3 Nghỉ học tiết 4.
2 NGÔ NGỌC DIỆP 10A5 Nghỉ học giờ GDQP.
3 LÝ HẢI LONG 10A5 Nghỉ học giờ GDQP.
4 NGUYỄN TRẦN THỊ MINH NGỌC 10A5 Nghỉ học giờ GDQP.
5 TẠ DUY HÀ KHOA 10D1 Nghỉ học tiết 1- học tăng cường.
6 NGUYỄN NHẬT THÀNH 10D10 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
7 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
8 NGUYỄN NGỌC CHÂM 10D2 Vào học muộn 5 - học tăng cường.
9 TRẦN ANH THƯ 10D2 Nghỉ học học tăng cường.
10 VŨ THỊ MINH ANH 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
11 NGUYỄN THU HƯƠNG 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
12 PHÙNG LÂM ANH 10D6 Nghỉ học giờ GDQP.
13 NGUYỄN MINH NGỌC B 10D9 Nghỉ học giờ Tin học.
14 ĐỒNG NGỌC PHƯƠNG ANH 10D9 Nghỉ thi học kỳ 1 môn Địa lý.
15 ĐINH BÁ HƯNG 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
16 HÀ NGỌC HẠNH 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
17 LÊ MINH HIẾU 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
18 NGUYỄN CÔNG MINH 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
19 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
20 NGUYỄN TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
21 PHẠM TUẤN TRUNG 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
22 TẠ HOÀNG DUY 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
23 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
24 VŨ PHAN QUÂN 11A1 Nghỉ học CT IELTS.
25 ĐỖ THU PHƯƠNG 11A4 Nghỉ học, nghỉ thi học kỳ 1 môn Địa lý.
26 MAI ĐỨC HIỆP 11A6 Nghỉ học, nghỉ thi học kỳ 1 môn Địa lý.
27 ĐẶNG NHẬT HƯNG 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
28 ĐẶNG XUÂN HIỆP 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
29 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
30 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
31 NGUYỄN DIỄM THU 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
32 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
33 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học CT IELTS.
34 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Nghỉ học CT IELTS.
35 CHU QUANG HUY 12A2 Đi học muộn.
36 ĐẶNG TIẾN ĐẠT 12A2 Đi học muộn.
37 BÙI TRỌNG TIẾN 12A2 Đi học muộn.
38 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học, nghỉ thi học kỳ 1 môn Địa lý.
39 CAO KỲ DUYÊN 12D4 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
    10A1 Tiết 3: cô Mai Anh dạy thay cô Hà (Địa).
Tiết 4: cô Mai Anh dạy thay cô Liên.
    10D1 Tiết 4: cô Vân dạy thay cô Quyên (A).
    10D2 Tiết 2: cô Mai Anh dạy thay cô Hà (Địa).
Tiết 5: cô Mai Anh dạy thay cô Liên.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374