Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/1/2015

03:51 22/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 20/1/2015

TT Họ và tên Lớp Nội dung nhắn
1 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 HÀ NGỌC HẠNH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
3 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
4 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học tăng cường.
5 LƯƠNG THẾ VINH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
6 VŨ PHAN QUÂN 10A1 Nghỉ học.
7 VŨ KHÁNH QUÂN 10A1 Nghỉ học.
8 PHƯƠNG VIỆT HOÀNG 10A1 Nghỉ học.
9 VŨ CHÍ BẰNG 10A3 Nghỉ học.
10 NGUYỄN MINH SƠN 10A3 Đi học muộn giờ Tin học và giờ GDQP.
11 LÊ HỒNG VINH 10A4 Nghỉ học.
12 CHU BÁCH TÙNG 10A4 Nghỉ học.
13 VŨ HƯƠNG GIANG 10A4 Nghỉ học.
14 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
15 PHẠM GIA LINH 10D1 Nghỉ học tăng cường.
16 TRẦN LÊ HOÀNG ANH 10D1 Nghỉ học.
17 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 10D1 Nghỉ học.
18 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Nghỉ học tăng cường.
19 TRẦN HỒNG ANH 10D2 Nghỉ học.
20 HOÀNG LAN NHI 10D4 Nghỉ học.
21 NGUYỄN MINH TRANG 10D5 Nghỉ học.
22 VŨ NGỌC HUYỀN 10D6 Nghỉ học.
23 BÙI VÂN ANH 10D7 Nghỉ học.
24 TRẦN ĐỨC THẮNG 11A2 Nghỉ học.
25 PHƯƠNG MINH QUANG 11A3 Nghỉ học.
26 TRẦN HÀ MY 11D1 Nghỉ học.
27 ĐINH THU HẰNG 11D1 Nghỉ học.
28 ĐỖ THU PHƯƠNG 11D4 Nghỉ học tiết 1.
29 ĐỖ THU PHƯƠNG 11D4 Đi học muộn.
30 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THẢO 11D6 Nghỉ học.
31 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12A2 Nghỉ học giờ Tin học.
32 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
33 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Nghỉ học giờ GDQP.
34 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 12A2 Đi học muộn giờ GDQP.
35 PHẠM ANH QUÂN 12A2 Nghỉ học.
36 HOÀNG THĂNG LONG 12A2 Đi học muộn.
37 ĐÀO QUỲNH ANH 12A3 Nghỉ học.
38 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 12A4 Nghỉ học.
39 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
40 NGUYỄN TUẤN TÀI 12A5 Đi học muộn.
41 NGUYỄN VĂN MINH 12D1 Nghỉ học tăng cường.
42 NGUYỄN MINH CHÂU 12D2 Nghỉ học tăng cường tiết 4, 5 có phép.
43 LÊ MẠNH LINH 12D2 Nghỉ học tăng cường không có phép.
44 ĐẶNG HUYỀN TRANG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
45 PHẠM HÀ PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
46 PHẠM VÂN ANH 12D2 Nghỉ học tăng cường có phép.
47 BÙI BẢO HÀ 12D2 Nghỉ học tiết 4, 5 có phép.
48 NGUYỄN HỒNG NGỌC 12D2 Nghỉ học có phép.
49 NGUYỄN HOÀNG CẨM LINH 12D3 Nghỉ học.
50 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 12D4 Đi học muộn.
51 LÊ PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
52 TRƯƠNG THUỲ DƯƠNG 12D5 Nghỉ học.
53 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12D5 Đi học muộn.
54 HOÀNG KHÁNH LINH 12D5 Đi học muộn.
55 LÊ QUANG ĐỨC 12D6 Nghỉ học.
56 LÊ MINH ANH 12D6 Đi học muộn.
57 BỦI HẢI LY 12D6 Đi học muộn.
58 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 12Q2 Nghỉ học.
    12Q2 Tiết 3 cô Lan (Lý) dạy thay cô Quỳnh (TD)
    11Q1 Tiết 3 thầy Hồng Anh (Toán) dạy thay thầy Ngọc (TD).
Tiết 4 cô Tuyết (Văn) dạy thay cô Lâm (Lý)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374