Đang thực hiện Đang thực hiện

Chuyên cần ngày 20/9/2016

15:14 20/09/2016

TT

Họ và tên

Lớp

Nội dung 

1

TRẦN TUẤN MINH

10D1

nghỉ học

2

LÊ LAN HƯƠNG

10D2

nghỉ học

3

NGUYỄN KIM NGÂN

10D7

nghỉ học

4

ĐOÀN NGUYỄN HUYỀN MY

10D8

nghỉ học

5

NGUYỄN HOÀI NGỌC

10D8

nghỉ học giờ Tin học

6

NGUYỄN THÀNH TÔN

10D8

nghỉ học giờ Tin học

7

NGUYỄN ANH ĐỨC B

10D9

đi học muộn 5 phút

8

HOÀNG TRÂM ANH

11A1

vào muộn 10 phút

9

LÊ TRỌNG HOÀNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

10

NGUYỄN LINH CHI

11A3

nghỉ học tiết 1

11

PHAN QUANG HÙNG

11A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

12

NGUYỄN NGỌC CHÂM

11D2

vào muộn 25 phút

13

ĐỖ PHƯƠNG LINH

11D6

đi học muộn giờ Tin học

14

HÀ ĐIỂN TÚ

11D6

nghỉ học

15

LỘC THỊ THỦY TIÊN

11D6

nghỉ học giờ Tin học

16

NGUYỄN NHƯ Ý

11D6

nghỉ học giờ Tin học

17

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

11D6

đi học muộn giờ Tin học

18

PHÍ LAN HƯƠNG

11D6

nghỉ học giờ Tin học

19

PHÙNG LÂM ANH

11D6

nghỉ học giờ Tin học

20

TRẦN HÀ PHƯƠNG

11D6

đi học muộn giờ Tin học

21

PHAN VIỆT HIẾU

11D8

nghỉ học

22

NGUYỄN ÁNH NGỌC

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

23

NGUYỄN PHẠM NHẬT LINH

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

24

NGUYỄN THẢO LÊ

11D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 học Thể dục

25

VƯƠNG THÙY LINH

11D9

nghỉ học

26

NGUYỄN MINH THUÝ

12A1

vào muộn 45 phút học tăng cường

27

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

12A1

vào muộn 15 phút học tăng cường

28

HOÀNG MINH ĐỨC

12A2

nghỉ học tiết 1

29

PHẠM VI ANH

12A2

nghỉ học tiết 1

30

LÊ MINH KHANG

12A3

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

31

NGUYỄN HẢI PHƯƠNG

12A3

nghỉ học

32

NGUYỄN TRƯỜNG THANH TUÂN

12A5

nghỉ học

33

LÊ ANH TÚ

12A6

nghỉ học

34

ĐẶNG NHẬT HƯNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

35

ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

36

ĐẶNG XUÂN HIỆP

12D1

nghỉ học học tăng cường

37

ĐỒNG PHÚC ĐẠT

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

38

DƯƠNG THU NGÂN

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

39

LẠI ANH THƯ

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

40

LÊ THỊ QUỲNH ANH

12D1

nghỉ học học tăng cường

41

LƯU HƯƠNG GIANG

12D1

nghỉ học tiết 1

42

LƯU THUỲ LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

43

NGUYỄN ĐỨC DUY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

44

NGUYỄN HUYỀN VY

12D1

vào muộn 10 phút học tăng cường

45

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH

12D1

nghỉ học học tăng cường

46

NGUYỄN THANH NGÂN

12D1

nghỉ học học tăng cường

47

NGUYỄN THỦY HƯƠNG

12D1

nghỉ học tiết 1 học tăng cường

48

PHẠM VY LÊ

12D1

nghỉ học học tăng cường

49

ĐỖ TIẾN ĐẠT

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

50

DƯƠNG HÀ THUỲ LINH

12D2

đi học muộn 5 phút

51

LÊ VŨ LONG

12D2

vào muộn 10 phút học tăng cường

52

NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG

12D2

vào muộn 15 phút học tăng cường

53

NGUYỄN TÙNG LÂM

12D3

nghỉ học giờ Tin học

54

VŨ HỒNG ANH

12D3

nghỉ học

55

LÊ DƯƠNG MINH NGỌC

12D4

nghỉ học

56

NGUYỄN ĐỖ THU UYÊN

12D4

nghỉ học

57

DƯƠNG NGỌC ÁNH

12D5

đi học muộn 10 phút

58

HOÀNG NGỌC PHƯƠNG ANH

12D5

nghỉ học

59

LÊ VÕ GIA HUY

12D6

nghỉ học

60

NGUYỄN LINH CHI

12D8

nghỉ học

61

NGUYỄN THUÝ HẰNG

12D9

vắng mặt trong lớp đầu giờ tiết 1 (kiểm tra lúc 7h30 phút)

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374