Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/11/2015

07:48 28/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/11/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN QUANG ANH 10A1 Nghỉ học tăng cường.
2 MAI TRỰC BÌNH 10A1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
3 BÙI TRẦN THANH TÙNG 10A1 Vào muộn 15 - học tăng cường.
4 NGUYỄN HOÀNG LÂN A 10A1 Vào học muộn 10.
5 ĐINH YẾN NHI 10D1 Nghỉ học tiết 1.
6 NGUYỄN KHÁNH VI 10D1 Nghỉ học tiết 1.
7 NGUYỄN LÊ THANH HÀ 10D1 Nghỉ học tiết 1.
8 BÙI KHÁNH LINH 10D10 Vào học muộn 10 tiết 2 - học tăng cường.
9 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG GIANG 10D10 Nghỉ học.
10 DƯƠNG MINH HIẾU 10D2 Vào muộn 15 - học tăng cường.
11 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Nghỉ học tăng cường.
12 NGUYỄN DANH HUY 10D2 Nghỉ học.
13 DOÃN KHÁNH LINH 10D2 Vào học muộn 7.
14 THÁI HOÀNG DƯƠNG 10D3 Nghỉ học.
15 NGUYỄN THIÊN NHI 10D4 Nghỉ học.
16 PHAN TRUNG HIẾU 10D5 Nghỉ học.
17 TRẦN TRÀ MY 10D5 Nghỉ học.
18 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Nghỉ học.
19 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 11A2 Nghỉ học.
20 PHAN DIỆU LINH 11A6 Nghỉ học.
21 VŨ HẢI BẰNG 11A6 Nghỉ học.
22 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học.
23 PHAN TUỆ NHI 11D2 Nghỉ học tiết 3, 4, 5. 
24 PHAN TUỆ NHI 11D2 Vào học muộn 5.
25 BÙI THÀNH CÔNG 11D5 Nghỉ học.
26 VŨ THU ANH 11D6 Nghỉ học.
27 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11D8 Nghỉ học.
28 LÊ VŨ TÚ 12A1 Nghỉ học.
29 NGUYỄN HUYỀN TRÀ 12A1 Nghỉ học.
30 NGUYỄN KIM KHÁNH 12A2 Đi học muộn.
31 BÙI TRỌNG TIẾN 12A2 Đi học muộn.
32 PHAN THỊ THỦY TRÚC 12A3 Nghỉ học.
33 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12A4 Nghỉ học.
34 VŨ TIẾN LÂM 12A5 Đi học muộn.
35 HOÀNG YẾN NHI 12A5 Nghỉ học.
36 BÙI MINH CHÂU 12D1 Nghỉ học tiết 1.
37 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HOA 12D1 Nghỉ học.
38 HOÀNG NGUYÊN KHÁNH 12D1 Đi học muộn.
39 TRẦN HÀ MY 12D1 Đi học muộn.
40 ĐỖ LINH TRANG 12D2 Nghỉ học.
41 ĐẶNG CHÂU ANH 12D3 Nghỉ học.
42 ĐỖ HOÀNG TÙNG 12D3 Nghỉ học.
43 NGUYỄN ĐỨC HUY 12D3 Nghỉ học tiết 1.
44 NGUYỄN HUYỀN TRANG 12D3 Nghỉ học.
45 NGUYỄN THUỲ DƯƠNG 12D3 Nghỉ học tiết 1.
46 NGUYỄN HỒNG VI 12D4 Nghỉ học.
47 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
48 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 12D4 Nghỉ học.
49 NGUYỄN THU HƯƠNG 12D4 Nghỉ học.
50 LÊ PHƯƠNG ANH 12D5 Nghỉ học.
51 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 12D5 Nghỉ học.
52 PHAN HÀ TRUNG 12D5 Nghỉ học.
53 ĐƯỜNG VIỆT ANH 12D6 nghỉ học tiết 1
54 NGUYỄN HỒNG ANH 12D7 nghỉ học tiết 1
55 LÊ THỤY QUYÊN 12D7 nghỉ học tiết 1
56 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 12D7 Nghỉ học.
57 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 12Q1 Vào học muộn 5.
58 NGUYỄN HOÀNG YẾN 12Q1 Nghỉ học.
59 PHẠM HOÀNG KHÁNH NAM 12Q1 Vào học muộn 30.
60 PHÍ HUYỀN HƯƠNG 12Q1 Vào học muộn 5.
61 TRƯƠNG NGỌC MINH ANH 12Q1 Nghỉ học.
62 VŨ ĐỖ THÀNH LONG 12Q1 Vào học muộn 10.
    11A1 Tiết 1: thầy Thái (QP) dạy thay thầy Hoàn (QP).
    11D1 Tiết 3: thầy Thái (QP) dạy thay thầy Hoàn (QP).
    11D2 Tiết 4: thầy Thái (QP) dạy thay thầy Hoàn (QP).

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

02437345741