Đang thực hiện Đang thực hiện

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/12/2015

03:34 29/01/2016

CHUYÊN CẦN NGÀY 21/12/2015

 

TT Họ và tên Lớp Nội dung 
1 NGUYỄN VIẾT HUY KHÔI 10A1 Nghỉ học.
2 ĐOÀN MINH HẠNH 10A2 Nghỉ học.
3 NGUYỄN LÊ THANH HÀ 10D1 Nghỉ học học tăng cường.
4 TRẦN PHƯƠNG LINH 10D2 Vào học muộn.
5 NGÔ NGỌC DƯƠNG 10D5 Nghỉ học.
6 LÊ MINH HIẾU 11A1 Vào học muộn 5.
7 LƯƠNG THẾ VINH 11A1 Vào học muộn 5.
8 NGÔ MINH HUYỀN 11A1 Vào học muộn 5.
9 NGUYỄN CÔNG CHIẾN 11A1 Vào học muộn 35- học tăng cường.
10 NGUYỄN HUY BÁCH 11A1 Vào học muộn 15.
11 NGUYỄN MINH THUÝ 11A1 Vào học muộn 10.
12 NGUYỄN VĂN KHÁNH 11A1 Vào học muộn 5.
13 VŨ CÔNG LUẬN 11A1 Vào học muộn 5.
14 ĐINH HIỂU ANH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
15 DƯƠNG THU NGÂN 11D1 Vào học muộn 5.
16 LẠI ANH THƯ 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
17 LÊ PHƯƠNG NGÂN 11D1 Vào học muộn 5.
18 LÊ THỊ QUỲNH ANH 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
19 LƯU HƯƠNG GIANG 11D1 Vào học muộn 7.
20 LƯU THUỲ LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
21 NGUYỄN ĐỨC DUY 11D1 Vào học muộn 5.
22 NGUYỄN HUYỀN VY 11D1 Vào học muộn 10.
23 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 11D1 Nghỉ học học tăng cường.
24 NGUYỄN THANH NGÂN 11D1 Vào học muộn 5.
25 NGUYỄN THỦY HƯƠNG 11D1 Nghỉ học tiết 1 - học tăng cường.
26 NGUYỄN TIẾN THÀNH 11D1 Vào học muộn 5.
27 DƯƠNG HÀ THUỲ LINH 11D2 Vào học muộn 5.
28 NGUYỄN ĐINH QUYẾT THẮNG 11D2 Vào học muộn 10.
29 NGUYỄN HỒNG HOÀNG ANH 11D2 Vào học muộn 15- học tăng cường.
30 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN 11D2 Vào học muộn 13- học tăng cường.
31 TRỊNH LÊ CÔNG DUY 11D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
32 BÙI HỒNG LY 11D3 Nghỉ học.
33 NGUYỄN HẢI LINH 11D3 Nghỉ học.
34 NGUYỄN PHƯƠNG ANH A 11D3 Nghỉ học.
35 TIẾT MINH HẠNH 11D3 Nghỉ học.
36 TRẦN THU HÀ 11D7 Nghỉ học.
37 NGUYỄN XUÂN HIẾU 12A1 Nghỉ học tiết 2, 3, 4, 5.
38 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D2 Nghỉ học.
39 TRẦN ANH ĐỨC 12D2 Nghỉ học.
40 LÊ MINH PHƯƠNG 12D2 Nghỉ học tiết 1, 2.
41 BÙI KHÁNH LINH 12D4 Nghỉ học.
42 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 12D4 Nghỉ học.
43 ĐẶNG PHƯƠNG ANH 12D4 Nghỉ học.
44 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 12D6 Nghỉ học.
45 MAI PHƯƠNG NHI 12D6 Nghỉ học.
46 LÊ KHÁNH LINH 12D6 Nghỉ học.
47 PHẠM MINH HẰNG 12Q1 Nghỉ học tiết 1, 2, 3.
48 PHẠM ĐỨC DUY 12Q1 Nghỉ học tiết 1.
49 NGUYỄN DUY ANH 12Q1 Nghỉ học.

Để lại comment

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

0988.094.374